Úvod » Spoločenstvá » Schola Gregoriana Kubinensis

Schola Gregoriana Kubinensis

V doslovnom preklade “Kubínska gregoriánska škola”; spoločenstvo mladých mužov, ktorí sa chcú modliť prostredníctvom gregoriánskeho chorálu. Schola sa orientuje na latinský cirkevný spev, ktorý sa rozvíjal od 8. storočia a je nezmazateľným pokladom cirkvi.