Úvod » Spoločenstvá » Mládežnícky zbor

Mládežnícky zbor

Mládežnícky zbor je priestorom mladých kresťanov našej farnosti, ktorí sa chcú viac podieľať na živote farnosti najmä spevom pri liturgií a zároveň byť súčasťou živého spoločenstva. Zbor sa snaží pestovať “ovocie” zodpovedných kresťanov, ktorí budú v dospelosti budovať zdravé kresťanské rodiny, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou zdravej farnosti.