Úvod » Spoločenstvá » Chrámový zbor

Chrámový zbor

Chrámový zbor je tvorený strednou generáciou, ktorá v kontinuite nadväzuje na predchádzajúce zbory. Snahou zboru je neopakovať repertoár a vyberať piesne tak, aby liturgiu rozvíjali.