Úvod » Spoločenstvá » Spevácke zbory

Spevácke zbory

V našej farnosti pôsobí v súčasnosti 6 speváckych zborov, ktorých hlavnou úlohou je obohacovať liturgiu spevom. 

Detský zbor

Detský zbor je určený deťom zo základných škôl; jeho jadro je tvorené predovšetkým deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Hlavnou náplňou zboru je doprevádzanie detských svätých omší spevom a hudbou – každý štvrtok o 17:00 v kostole na…

[Viac...]

Mládežnícky zbor

Mládežnícky zbor je priestorom mladých kresťanov našej farnosti, ktorí sa chcú viac podieľať na živote farnosti najmä spevom pri liturgií a zároveň byť súčasťou živého spoločenstva. Zbor sa snaží pestovať…

[Viac...]

Zbor svätého Jána Pavla II.

Spevokol sv. Jána Pavla II. má ambíciu podchytiť mladé rodiny našej farnosti a mladých, zrelých kresťanov, ktorí sa vracajú z vysokých škôl domov, aby sa tak vytvorilo živé spoločenstvo, ktoré bude svojou aktivitou prispievať k rozvojou dolnokubínskej farnosti.

Chrámový zbor

Chrámový zbor je tvorený strednou generáciou, ktorá v kontinuite nadväzuje na predchádzajúce zbory. Snahou zboru je neopakovať repertoár a vyberať piesne tak, aby liturgiu rozvíjali. 

Zbor sv. Kataríny Alexandrijskej

Spevokol sv. Kataríny Alexandrijskej je najstarším spevokolom v dolnokubínskej farnosti; v roku 2012 oslávil svoje 75. výročie vzniku. Spevokol je posledným stupňom v pestrej generačnej palete, ktorá je tvorená piatimi spevokolmi.

Schola Gregoriana Kubinensis

V doslovnom preklade “Kubínska gregoriánska škola”; spoločenstvo mladých mužov, ktorí sa chcú modliť prostredníctvom gregoriánskeho chorálu. Schola sa orientuje na latinský cirkevný spev, ktorý sa rozvíjal od 8. storočia a je nezmazateľným pokladom cirkvi.