Úvod » Spoločenstvá » Sestry Vincentky

Sestry Vincentky

Komunita dcér kresťanskej lásky pôsobí v dolnokubínskej farnosti už od roku 1996. Momentálne pôsobíme ako opatrovateľky v Charitatívnej službe v rodinách Charitas v rámci Spišskej katolíckej charity. Jedna sestra popri tom vyučuje niekoľko hodín náboženstva  a ako  koordinátorka sa venuje aj mládeži, ktorá sa schádza v miestnych spoločenstvách Združenia mariánskej mládeže na hornej Orave.

Službou pri starých, chorých, na pomoc odkázaných ľudí, rodinám a iným chceme byť odrazom Kristovej lásky ku každému človeku, zvlášť trpiacemu a vylúčenému, v ktorých sa snažíme vidieť samého Krista: „… čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40). Aj heslo našej Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul je pre nás silnou motiváciou: „Láska ukrižovaného Ježiša nás pobáda“ (porov. 2 Kor 5, 14).

Súčasné zloženie komunity (zľava):

Sr. Anastázia Šebáňová

Sr. Antónia Mitašová

Sr. Augustína Hodálová

 

Viac sa dozviete o nás na webových stránkach: www.vincentky.sk , www.zmm.sk

Vincentky

Predstavujeme program putovania relikvií sv. Vincenta. Všetkých srdečne pozývame – príďte pripojte sa k nám. Viac sa dozviete na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/putovanierelikvii/ 

2019_PÚŤ_SV_Plagát