Úvod » Spoločenstvá » Sestry saleziánky

Sestry saleziánky

  • Webová stránka: dk.sclaura.sk

Venujeme sa deťom a mladým nášho mesta. Konkrétne v mládežníckom stredisku DOMINIKA, v základných školách M. Kukučína, P. Škrabáka, v súkromnej škole – Jánoš a na Cirkevnej spojenej škole, tiež v rámci rôznych aktivít farnosti.

V Súkromnom centre voľného času Laura ponúkame rôzne krúžky, rovesnícke skupiny- stretká, pravidelné a nepravidelné aktivity, cez ktoré sa snažíme vštepovať deťom a mladým kresťanské hodnoty a sprevádzať ich v ich dozrievaní.

komunita_dk_2021 (2)

 Súčasné zloženie komunity (zľava):

sr. Veronika Baligová

sr. Marta Peťková (direktorka)

sr. Anna Jaňáková

sr. Dagmara Čepelová

sr. Viera Antalíková

 

„Žiť a pracovať v Pánovom mene je podstatným prvkom nášho povolania. Naša komunita, zhromaždená Otcom, založená na prítomnosti zmŕtvychvstalého Krista, a živená ním, Slovom a Chlebom, je povolaná slúžiť Pánovi v radosti, v hlbokom rodinnom duchu a pracovať pre Božie kráľovstvo s optimizmom a úsilím v presvedčení, že Duch už pôsobí v tomto svete.”  (Stanovy FMA bod 49)

 

Apoštolát


putak-druhy-den-34putak
kub_cup (1)