Úvod » Spoločenstvá » Sestry saleziánky

Sestry saleziánky

Venujeme sa deťom a mladým nášho mesta. Konkrétne v mládežníckom stredisku DOMINIKA, v základných školách M. Kukučína, P. Škrabáka, vo Vyšnom Kubíne i na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava a v súkromnej škole – Jánoš, tiež v rámci rôznych aktivít farnosti. V Súkromnom centre voľného času Laura ponúkame rôzne krúžky, rovesnícke skupiny – stretká, pravidelné a nepravidelné aktivity, cez ktoré sa snažíme vštepovať deťom a mladým kresťanské hodnoty a sprevádzať ich v ich dozrievaní.

salezianky-2016Súčasné zloženie komunity (zľava):

  • sr. Viera Antalíková
  • sr. Marta Peťková (direktorka)
  • sr. Mária Gregová
  • sr. Veronika Baligová
  • sr. Anna Šutková


„Žiť a pracovať v Pánovom mene je podstatným prvkom nášho povolania. Naša komunita, zhromaždená Otcom, založená na prítomnosti zmŕtvychvstalého Krista, a živená ním, Slovom a Chlebom, je povolaná slúžiť Pánovi v radosti, v hlbokom rodinnom duchu a pracovať pre Božie kráľovstvo s optimizmom a úsilím v presvedčení, že Duch už pôsobí v tomto svete.”
  (Stanovy FMA bod 49)

Apoštolát