Úvod » Spoločenstvá » Ružencové bratstvo v Dolnom Kubíne

Ružencové bratstvo v Dolnom Kubíne

Ružencové bratstvo pri kostole sv. Kataríny Alexandrijskej

zakladacia listinaVzniklo dňa 26. apríla 2012 vydaním Zakladacej listiny Dominikánskeho Mariánskeho Centra v Košiciach. Po duchovnej obnove, za účasti promótora pre ruženec P. Šimona Tyrola OP., sme vytvorili prvých šesť úplných ruží a jednu neúplnú, ktoré sa stali základom vzniku RB v našej farnosti. V súčasnosti je deväť úplných ruží a jedna neúplná. Niekoľko desiatok veriacich sa rozhodlo vstúpiť do RB vo forme Svätého a Večného ruženca.

Za horliteľku RB bola zvolená Bernardína Valentínyová.

Za pokladníčky RB boli zvolené Anna Kršková a Katarína Vojvodová.

Jednotlivé ruže a ich horlitelia:

 • Ruža sv. Cecílie – Bernardína Valentínyová
 • Ruža sv. Cyrila – Darina Feťková
 • Ruža sv. Márie Magdalény – Mária Lichosytová
 • Ruža sv. Bernarda – Anna Kršková
 • Ruža sv. Dominika – Stanislava Jurášová
 • Ruža sv. Ondreja – Oľga Palugová
 • Ruža sv. Pátra Pia – Irena Košťalová
 • Ruža sv. Moniky – Veronika Zošáková
 • Ruža Anjela strážcu – Katarína Vojvodová
 • Ruža sv. Františka – p. Kilianová
 • Ruža Nepoškvrneného počatia P. Márie – p. Povalová
 • Ruža sv. Agnešky – p. Olbertová
 • Ruža sv. Faustíny – p. Brňová
 • neúplná ruža sv. Martina

Vo farnosti funguje ešte asi 15 ružencových spoločenstiev, ktoré zatiaľ nie sú riadnymi členmi RB. Členovia RB sa pravidelne stretávajú na modlitbe posvätného ruženca každú prvú nedeľu v mesiaci pred svätou omšou vo farskom kostole i v kostole na Brezovci. Modlitbu vedie konkrétna ruža podľa nižšie uvedeného rozpisu.

Rozpis modlitieb ruženca – farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej o 14.00 hod.

 • 03.01.2021 – ruža sv. Cecílie

  07.02.2021 – ruža sv. Agnešky

  07.03.2021 – ruža Márie Magdalény

  04.04.2021 – ruža sv. pátra Pia

  09.05.2021 – ruža sv. Moniky

  06.06.2021 – ruža sv. Františka

  04.07.2021 – ruža  sv. Cyrila

  08.08.2021 – ruža Nepoškvr. počatia P. Márie

  05.09.2021 – ruža sv. Pátra Pia

  03.10.2021 – ruža sv. Františka

  07.11.2021 – ruža sv. Martina

  05.12.2021 – ruža Nepoškvr. počatia P. Márie

Rozpis modlitieb ruženca – kostol Povýšenia sv. kríža o 18.00 hod.

 • 03.01.2021 – ruža sv. Cecílie

  07.02.2021 – členovia Večného a Svätého ruženca

  07.03.2021 – ruža sv. Dominika

  04.04.2021 – ruža sv. Ondreja

  09.05.2021 – ruža sv. Bernarda

  06.06.2021 – ruža Anjela strážcu

  04.07.2021 – ruža sv. Faustíny

  08.08.2021 – ruža sv. Dominika

  05.09.2021 – členovia Večného a Svätého ruženca

  03.10.2021 – ruža Anjela strážcu

  07.11.2021 – ruža sv. Ondreja

  05.12.2021 – ruža sv. Bernarda