Úvod » Spoločenstvá » Ružencové bratstvo v Dolnom Kubíne

Ružencové bratstvo v Dolnom Kubíne

Ružencové bratstvo pri kostole sv. Kataríny Alexandrijskej

zakladacia listinaVzniklo dňa 26. apríla 2012 vydaním Zakladacej listiny Dominikánskeho Mariánskeho Centra v Košiciach. Po duchovnej obnove, za účasti promótora pre ruženec P. Šimona Tyrola OP., sme vytvorili prvých šesť úplných ruží a jednu neúplnú, ktoré sa stali základom vzniku RB v našej farnosti. V súčasnosti je deväť úplných ruží a jedna neúplná. Niekoľko desiatok veriacich sa rozhodlo vstúpiť do RB vo forme Svätého a Večného ruženca.

Za horliteľku RB bola zvolená Bernardína Valentínyová.

Za pokladníčky RB boli zvolené Anna Kršková a Oľga Palugová.

Jednotlivé ruže a ich horlitelia:

 • Ruža sv. Cecílie – Bernardína Valentínyová
 • Ruža sv. Cyrila – Darina Feťková
 • Ruža sv. Márie Magdalény – Mária Lichosytová
 • Ruža sv. Bernarda – Anna Kršková
 • Ruža sv. Dominika – Stanislava Jurášová
 • Ruža sv. Ondreja – Oľga Palugová
 • Ruža sv. Pátra Pia – Irena Košťalová
 • Ruža sv. Moniky – Veronika Zošáková
 • Ruža Anjela strážcu – Katarína Vojvodová
 • Ruža sv. Františka – p. Kilianová
 • neúplná ruža sv. Martina

Vo farnosti funguje ešte asi 15 ružencových spoločenstiev, ktoré zatiaľ nie sú riadnymi členmi RB. Členovia RB sa pravidelne stretávajú na modlitbe posvätného ruženca každú prvú nedeľu v mesiaci pred svätou omšou vo farskom kostole i v kostole na Brezovci. Modlitbu vedie konkrétna ruža podľa nižšie uvedeného rozpisu.

Rozpis modlitieb ruženca – farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej o 14.00 hod.

 • 8.01.2017 – ruža sv. Cecílie
 • 5.02.2017 – ruža sv. Cyrila
 • 5.03.2017 – ruža Márie Magdalény
 • 9.04.2017 – ruža sv. pátra Pia
 • 7.05.2017 – ruža sv. Moniky
 • 4.06.2017 – ruža sv. Františka
 • 9.07.2017 – ruža Márie Magdalény
 • 6.08.2017 – ruža sv. pátra Pia
 • 3.09.2017 – ruža sv. Cecílie
 • 8.10.2017 – ruža sv. Františka
 • 5.11.2017 – ruža sv. Cyrila
 • 3.12.2017 – ruža sv. Moniky

Rozpis modlitieb ruženca – kostol Povýšenia sv. kríža o 18.00 hod.

 • 8.01.2017 – ruža sv. Cecílie
 • 5.02.2017 – členovia Večného a Svätého ruženca
 • 5.03.2017 – ruža sv. Dominika
 • 9.04.2017 – ruža sv. Ondreja
 • 7.05.2017 – ruža sv. Bernarda
 • 4.06.2017 – ruža Anjela strážcu
 • 9.07.2017 – ruža sv. Dominika
 • 6.08.2017 – ruža sv. Ondreja
 • 3.09.2017 – ruža sv. Cecílie
 • 8.10.2017 – ruža Anjela strážcu
 • 5.11.2017 – ruža sv. Bernarda
 • 3.12.2017 – ruža sv. Ondreja