Úvod » Spoločenstvá » Lektori

Lektori

Spoločenstvo lektorov prispieva svojou lektorskou službou k chodu farnosti. Ich úlohou je čítanie Božieho slova počas svätých omší pri ambóne. 

Spoločenstvo je zaujímavé svojím vekovým zložením, pretože zasahuje všetky generácie; od najmladších až po “ujov a tety”, ktoré sa tešia vysokému veku. Lektorov vedie Augustín Lakoštík. Spoločenstvo sa stretáva každú stredu po večernej sv. omši v pastoračnom centre za farským úradom. Cieľom stretnutí je rozdelenie lektorských služieb na nastávajúci týždeň a venujú sa rôznym témam, ktoré súvisia s ich službou – biblické texty, pochopenie liturgie, časť sa venuje aj technike čítania.

Podstatu služby vyjadruje aj modlitba: Všemohúci Bože, Ty si ma pozval k službe lektora. Požehnaj ma, aby som zreteľne prednášal slová Sv. písma a svojím životom svedčil o tom, čo ústami prednášam. Amen!

Online prihlasovanie sa na čítanie na svätých omšiach nájdete na linku: https://www.icloud.com/numbers/0hg6s63CdkeqVQDSMIn3YdeqQ#Lektorske_sluzbyhttps://www.icloud.com/numbers/0hg6s63CdkeqVQDSMIn3YdeqQ#Lektorske_sluzby

Prihlásiť sa môžete tak, že do prihlasovacieho formulára zadáte svoje meno.