Úvod » Oznamy » Zoslanie Ducha Svätého

Zoslanie Ducha Svätého

(21. týždeň, 21.05. – 27.05. 2018)

Farské oznamy

 • Dnes sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme „Anjel Pána“.
 • Žiaci a učitelia Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne Vás dnes srdečne pozývajú na slávnostnú akadémiu Kytica vďaky matkám o 14:30 hod. do MsKS.
 • Zajtra slávime v našej farnosti svätodušný pondelok, sv. omše sú tak ako obvykle. Vo Vyšnom Kubíne o 17:00 hod.
 • Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude na budúcu nedeľu 27.05.2018 o 10:00 hod. v kostole na Brezovci. Spoveď pre rodičov, krstných rodičov a príbuzných pred prvým sv. prijímaním využite v týždni,  pred sv. omšami. V sobotu v kostole na Brezovci o 08:00 hod. budeme spovedať prvoprijímajúce deti.
 • Vo štvrtok po detskej sv. omši bude posledné stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice vo Vyšnom Kubíne bude v nedeľu 27.05.2018 o 10:00 hod. Svätá spoveď pred odpustovou slávnosťou bude v piatok od 16:00 hod. Prosíme, aby ku spovedi pristúpili aj prvopiatkári.
 • Vo štvrtok, 24.05.2018, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia maturanti a mládež.
 • CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA organizuje počas letných prázdnin pre žiakov Cirkevnej spojenej školy vo veku od 6 rokov do 15 rokov denný letný tábor “Prázdninové všeličo” od 9.7. – 13.7.2018 v čase od 7:30-15:30 hod. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť u vychovávateliek v školskom klube.
 • Sestry Saleziánky srdečne pozývajú deti od tretieho ročníka na putovný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.-14.7.2018. Viac informácií na prihláškach, ktoré možno nájsť vzadu v kostole alebo na webovej stránke. Prihlášky treba odovzdať do 17.6.2018.
 • V sobotu 26. mája 2018 bude v Ružomberku slávnosť 25. výročia založenia Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Z tejto príležitosti  KBS a Katolícke biblické dielo na Slovensku Vás srdečne pozývajú na svätú omšu, ktorú bude celebrovať otec kardinál Tagle v sobotu, 26. mája o 10.00 hod. v Kostole Svätej Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli. Viac o podujatí nájdete na odkaze konferencie.kbs.sk
 • Účastníci púte do Skalného sanktuária v Ladcoch venovali pre potreby kostola 100 eur. Pán Boh zaplať!
 • Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi bude v nedeľu 10. júna 2018 o 18:00 h dejiskom unikátneho multimediálneho diela o svätom Jánovi Pavlovi II. Vyše dvojhodinové multimediálne dielo už prilákalo tisícky divákov. Priblíži pontifikát poľského pápeža, ktorý je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Podujatie je jednou zo sprievodných akcií tohtoročnej Levočskej púte. Záštitu nad dielom prevzal spišský biskup Mons. Štefan Sečka a košický eparcha Mons. Milan Chautur. Vstupenky si môžu záujemcovia zakúpiť v sieti Ticketportal.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Železničiarov a Bernolákova.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po spovedi prvoprijímajúcich detí a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí. V sobotu prosíme rodičov z Cirkevnej spojenej školy a ZŠ Martina Kukučína, a v pondelok rodičov zo ZŠ Petra Škrabáka, ZŠ Janka Matúšku a ZŠ Jánoš. Prosíme, aby prišli aj chlapi.
 • O upratovanie kostola vo VK pred odpustovou slávnosťou prosíme rod. Marettovú, Ferancovú, Vlžákovú.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

21.5.

 

 

Svätodušný pondelok

Fk

06:00

Na úmysel ordinára

D

18:00

+ rodičia Zuzana a Pavol Púček

B

Br

18:30

Za Z a BP pre Máriu a Andreja Sivča

H

CSŠ

VK

07:45

17:00

+ Alžbeta Krasničanová

Za BP a zdravie pre Máriu Teličákovú

O

O

Ut

22.5.

 

 

Fk

06:00

+ Emil, Monika, Milan Jurák

D

18:00

+ rodičia Cyprián a Jolana a syn Cyprián 

H

Br

18:30

+ rod. Emil a Mária, + František Dauda

B

NsP

16:00

+ Ján, Mária a Marián Konswald

O

St

23.5.

 

 

Fk

06:00

+ Ján st. a Ján ml. Mäsiar

D

 

18:00

+ Milan Mateček

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

Za jubilantku (50 rokov)

+ Ondrej

B

O

Št

24.5.

Nášho Pána Ježiša Krista – Najvyššieho a večného kňaza

Fk

06:00

Za živú rod. Halajovú

D

18:00

+ František a Johana Mužila

H

Br

17:00

Za zosnulých z rodiny

O

NsP

16:00

Za BP pre Ľubomíra

B

Pia

25.5.

 

Fk

06:00

Na úmysel ordinára

D

18:00

Za zdravie a BP pre rod. Košatovú

B

Br

18:30

+ Agáta

O

VK

17:00

Za zdravie a BP Vladimíra

H

So

26.5.

 

Sv. Filipa Neriho, kňaza

Fk

06:30

Na úmysel

D

15:00

16:00

Sobášny obrad

Sobášna sv. omša

O

O

18:00

Na úmysel

H

Br

07:00

+ Ľubomír Šofranko

B

Ne

27.5.

 

 

 

Najsvätejšej Trojice

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre syna Pavla

O

09:00

Poďakovanie za 50 r. manželstva

B

11:00

+ Milan Tomlák

B

14:45

Na úmysel

S

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov

O

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

+ Ján a Apolónia

H

VK

10:00

Za veriacich z VK

H