Úvod » Oznamy » Zjavenie Pána

Zjavenie Pána

(2. týždeň, 07.01.2019 – 13.01. 2019)

  • Dnes o 16:00 sa v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej uskutoční Trojkráľový koncert mesta Dolný Kubín pod záštitou primátora, účinkuje spevácky zbor Technik. Na koncert srdečne pozývame.
  • Tento týždeň budú už riadne sv. omše za účasti deti a pre mládež, rodiny a tiež už aj v nemocnici.
  • Vo štvrtok 10.01.2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia. O prípravu prosíme žalmistov.
  • Prosíme rodičov birmovancov, aby prišli na stretnutie ohľadom birmovky, ktoré sa uskutoční v piatok,11.1.2019 po sv. omši v kostole na Brezovci.
  • V sobotu 12.01.2019, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 13.01.2019 vo farskom kostole pri sv. omši o 11:00.
  • Ruža Márie Magdalény venuje na potreby kostola 100 eur. Pán Boh zaplať!
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Alej slobody 1883, 1885-1888.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Urbana a M. Hamuljaka.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Žiaková

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

7.1.

 

Fk

06:00

Za Z a BP pre predavačky COOP jednota

+ Jozefína Sitárová

D

 O

18:00

+ Zuzana Brodňanská

F

Br

18:30

Za Z a BP pre Štefana Trabulu

H

Ut

8.1.

 

Fk

06:00

+Jozef, Zuzana a Michal Reviľák

D

18:00

+ Vasil Papjak

O

Br

18:30

Za Božiu v chorobe pre rodinu Jána  a Daniely

F

NsP

16:00

+ Mikuláš a Marta

H

St

9.1.

 

Fk

 

06:00

Za Z a BP pre deti Danu a Jozefa a ich rodiny

D

18:00

+ Emília a Jozef Babic

H

  Br

18:30

Na úmysel

F

CSŠ

07:45

+ Elenka Mikolášiková (1. výročie)

O

Št

10.1.

 

Fk

06:00

+ Štefan Matuška

D

18:00

+ Jozef Buch – 2. výročie smrti

F

Br

17:00

+ František

O

NsP

16:00

+ Pavol a Zuzana

H

Pia

11.1.

 

Fk

06:00

+ Alžbeta a Ján Hrúzikovci

D

18:00

Za zdravie a BP pre Kristínu a Pavla

O

Br

18:30

Za návrat k viere, zdravie a pokoj pre rod. Brenkusovú

F

VK

17:00

Za BP v chorobe

H

So

12.1.

 

Fk

06:30

Za + z rod Halkovej

+ Ľudovít Butkaj

D

F

18:00

Za + Jána Samuheľa

H

Br

07:00

+ Jiřina Hrušková

O

Ne

13.1.

 

 

Krst Krista Pána

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

Za Božiu pomoc pre Tomáša

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Anton Tatarko, kňaz

F

Br

07:45

Na úmysel ordinára

D

10:00

+ z rod. Lesákovej

O

18:30

+ Eduard a Mária Šofranko

F

NsP

16:00

+ František

F

VK

09:15

Poďakovanie za vnuka

H