Úvod » Oznamy » Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

(17. týždeň, 22.04.2019 – 28.04. 2019)

  • Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a priebehu veľkonočných sviatkov, za dôstojné prežitie oslavy utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána. Pán Boh zaplať!
  • Dnes po svätej omši pri východe z kostola je veľkonočná ofera.
  • Veľkonočný pondeloksv. omše budú ako v nedeľu dopoludnia:  FK – 06:30, 09:00, 11:00 hod., Br – 07:45, 10:00 hod., VK – 09:15 hod.
  • Vo štvrtok 25. apríla 2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia. O prípravu prosíme žalmistov.
  • V piatok 26.4.2019 budeme sláviť výročie založenia ružencového bratstva v Dolnom Kubíne. Pri tejto príležitosti bude vo farskom kostole o 18.00 sv. omša obetovaná za všetkých členov ružencového bratstva.
  • Otec biskup Štefan srdečne pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční 18. mája 2019 v Poprade.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1164, 1165.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Ľ. Štúra 2296 a 2297. 
  • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. Bystrianska.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

 

Po

22.4.

 

 

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre Emíliu a Jozefa Jurík

D

09:00

+ Viliam st.,Viliam ml. a Anna Kubica

O

11:00

Za zdravie a BP pre Miroslava, Marcela a Máriu

F

Br

07:45

Za obrátenie a uzdravenie sestry Anny

H

10:00

Za zdravie a BP pre Paľka a Zdenku

O

VK

09:15

Za Z a BP pre rod. Žiakovú

F

 

Ut

23.4.

 

Fk

06:00

+ Ladislav Bečka

D

18:00

+Jozef Ďuroň

F

Br

18:30

+ Cyril a Alžbeta Kohár

O

NsP

16:00

+ Ján a Terézia Janťák

H

 

 

St

24.4.

 

Fk

 

06:00

+ Viera Samolová

D

18:00

+ Mária a Štefan Šálka

H

Br

 

CSŠ

18:30

 

07:45

Za zdravie a BP pre manželov Štefana a Valériu

Za čistotu tela a duše a dary DS pre Petra

F

O

 

Št

25.4.

 

Fk

06:00

+ rod. Michal a Helena

D

18:00

Za uzdravenie pre Miroslava Helda

F

Br

17:00

Za zdravie a BP pre rod. Florekovú

O

NsP

16:00

Za Z a BP pre rod. Fedorovú

H

 

Pia

26.4.

 

Fk

06:00

+ Jozef a Žofia Jurík

D

18:00

Za ružencové bratstvo

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Metoda

F

VK

17:00

+ Róbert a Eva

O

 

So

27.4.

 

Fk

06:30

+Emil Bečka

D

18:00

Za zdravie a BP pre syna

F

Br

07:00

16:00

Poďakovanie za 30 r. spol. života

Sobášna svätá omša

O

H

 

 

 

 

Ne

28.4.

 

Druhá

Veľkonočná nedeľa

-

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Fk

06:30

+ Ondrej a Karolína

H

09:00

Za deviatnik z Medzihradného

O

11:00

Na úmysel

H

14:45

Poďakovanie za 50 r. života pre Miroslava

O

Br

07:45

+ Ján Gerát

D

10:00

Za Z a BP pre Jaroslava Janeka

O

18:30

+ Ján a Mária Meľo

F

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Mariána Soboniga s rodinou

F

VK

09:15

+ Elena a Ján

H