Úvod » Oznamy » Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania

Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania

(14. týždeň, 02.04. – 08.04. 2018)

Farské oznamy

 • Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a priebehu veľkonočných sviatkov, za dôstojné prežitie oslavy utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána. Pán Boh zaplať!
 • Dnes po svätej omši pri východe z kostola je veľkonočná ofera.
 • Veľkonočný pondeloksv. omše budú ako v nedeľu dopoludnia:

FK – 06:30, 09:00, 11:00 hod., Br – 07:45, 10:00 hod., VK – 09:15 hod.

 • Vo štvrtok 5. apríla 2018, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia žalmisti.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v Kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po ňom nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude následne prenesená k adorácii do Fatimskej kaplnky, kde bude do 15:00 hod.
 • V sobotu 7.4.2018, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod. Sviatosť krstu budeme vysluhovať 8.4.2018 vo farskom kostole pri sv. omši o 11.00 hodine.
 • Všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva pozývajú bratia Pallotíni dňa 7. a 8.4.2018 do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva do Spišskej Novej Vsi, farnosti Smižany. Bližší program si môžete pozrieť na nástenke.
 • Vedenie našej Cirkevnej spojenej školy pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do prvého ročníka základnej školy dňa 16. a 17. apríla 2018 (streda, štvrtok)  od 14. 00 do 17. 00. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) a rodný list dieťaťa.  
 • Od 26. marca do 31. mája 2018 môžu záujemcovia (rodičia, zákonní zástupcovia) podávať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do cirkevnej materskej školy.
 • Piataci, ktorí majú záujem o štúdium na reálnom osemročnom gymnáziu na Cirkevnej spojenej škole môžu podávať svoje prihlášky na Základnej škole ktorú navštevujú do 10. apríla a do nášho gymnázia doniesť k 20. aprílu.
 • Otec biskup Štefan srdečne pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční 7. apríla 2018 v Spišskej Novej Vsi.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Timravina, 29. augusta, Rybárska.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: D. Hrdinov 2041 a Ľ Štúra.
 • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. Palugová.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

2.4.

 

 

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre Vincenta Nogu

D

09:00

Za zdravie a BP pre rod. Pazderovú

O

11:00

+ z rod. Jozefa Luckého

O

Br

07:45

Za BP pre Alžbetku a Juraja

B

10:00

Za zdravie a BP pre rod. Moravčíkovú

H

VK

09:15

Za BP pre rod. Suroviakovú

B

Ut

3.4.

 

Fk

06:00

+ Jozef Tretina

D

18:00

+ Mária Paulovičová

H

Br

18:30

+ rod. Jozef a Terézia Flajs

B

NsP

16:00

+ Ján a Anna Šimko

O

St

4.4.

 

Fk

 

06:00

+ Emília Bandíková

D

18:00

+ Leonard

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Ján Katrenčík

Za rod. Štefana Poštu

B

O

Št

5.4.

 

Fk

06:00

+ Marta Korčeková

D

18:00

+ Jozef Bakoš

H

Br

17:00

+ Izidor Gajdoš

O

NsP

16:00

Za BP pre Annu a rod. Ilčíkovú

B

Pia

6.4.

 

Fk

06:00

+ Ján Štajer

D

18:00

+ Mária Flonteková (1. výr.)

B

Br

18:30

+ Jozef Tomlák

O

VK

17:00

+ Matúš a Angela

H

So

7.4.

 

Fk

06:30

+ František a Otília Janotík

D

16:00

Sobášna svätá omša

O

18:00

+ z rod. Šoubelovej

H

Br

07:00

+ Margita Valentinyová (10 r.)

B

Ne

8.4.

 

Druhá

Veľkonočná nedeľa

-

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Fk

06:30

+ Bernardína Omanová

B

09:00

Na úmysel

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ z rod. Ondreja Kováča

O

Br

07:45

Za Z a BP pre sestru Martu

D

10:00

Za zdravie a BP pre Oľgu (50 r.)

H

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za rodinu Palšovcov

O

VK

09:15

+ Katarína a Ján

B