Úvod » Oznamy » Veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 05.4.2021 do 11.4.2021

  • Dnes na Veľkonočný nedeľu po svätej omši budeme vysluhovať sväté prijímanie a to vo farskom kostole a v kostole na Brezovci do 11:30 hod. a vo Vyšnom Kubíne do 11:00 hod.
  • Na Veľkonočný pondelok bude sv. omša vysielaná o 9:00 cez TvDK a Facebook. Po nej budeme taktiež vysluhovať sväté prijímanie vo farskom kostole a v kostole na Brezovci do 11:30 hod. a vo Vyšnom Kubíne do 11:00 hod.
  • Dnes je veľkonočná ofera do ktorej sa môžete zapojiť prostredníctvom účtu alebo kostolných pokladničiek aj v priebehu týždňa.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí nás počas Veľkonočných sviatkov sprevádzali modlitbami, a ktorí boli zodpovední pri dodržiavaní všetkých pravidiel a pokynov, aby sme Veľkonočné sviatky mohli prežiť v pokoji.
  • Počas zákazu vychádzania bude možné sledovať sv. omšu cez facebook v pracovné dni ráno o 7:00 a večer od 17:30, kedy začne modlitba sv. ruženca a po ňom bude sv. omša. V nedele a prikázané sviatky bude sv. omša cez facebook a TVDK o 9:00 hod.
  • Od utorka do soboty budeme vysluhovať sväté prijímanie po svätých omšiach vo farskom kostole a v kostole na Brezovci ráno od 7:30 do 8:00 a večer od 18:45 do 19:15 hod.
  • Vzadu na stolíku sú tlačivá, ktorými môžete poukázať 2% z dane z príjmov fyzických osôb pre náš Mládežnícky spevácky zbor. Ako postupovať pri odosielaní nájdete na stránke: http://rkcdolnykubin.sk/mladeznickyzbor/2-z-dane/, prípadne kontaktujte vedúceho zboru. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Ján Bystriansky, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

Po

05.4

 

Veľkonočný pondelok

Fk

 

 

09:00

+ Jaroslav Biňas

D

 

+ Anna, Ladislav, Peter Šoltés

B

 

+ Leonard Muška

H

 

+ Štefan Šuriňák

A

 

+ Alojz Meľo

U

 

Ut

06.4

 

Veľkonočný utorok

Fk

 

 

 

07:00

Za zdravie a BP rod. Spišiakovej

D

 

Poď. za 65 rokov života – Vladimír

B

18:00

Poď. za 30 rokov manželstva

A

 

+ Ján Štajer

U

 

   St

07.4

 

Veľkonočná

streda

 

Fk

 

 

07:00

+ Mária a Ján Tomlák

D

 

+ Ján, Katarína, Andrej Laskovský

A

 

+ Jozef Cimpl

H

18:00

Za BP a šťastný pôrod Danky

B

 

Za BP pre Martu a Jána Chomisteka

U

 

Št

08.4

 

Veľkonočný štvrtok

Fk

 

07:00

Za Z a BP pre rod. Františka a Márie

D

 

Za Z a BP v chorobe pre Žofiu Žilkovú

B

 

Za BP pre rod. Maťašeje

H

18:00

+ Apolónia, Ondrej Gejdoš a rodičia

A

 

+ Anna Ferančíková

U

 

 

Pia

09.4

 

Veľkonočný piatok

 

Fk

07:00

+ Štefan a živú mamu Annu

D

 

Poď. za 57 r. manželstva Emila a Justíny

B

 

Za z a BP pre Jána a jeho obrátenie

A

18:00

Poďak. za BP pri výročí krstu

H

 

Za BP pre kňaza Stanislava Misála

U

 

 

So

10.4

 

Veľkonočná sobota

Fk

07:00

Za Z a BP pre rod. Danky a Michala Povalu

D

 

+ Jiřina Gajdošová

B

 

+ Tihamír Kohányi

H

18:00

+ Peter Čaučík

A

 

+ Stanislav Smoleň

U

 

 

Ne

11.4

Druhá

Veľkonočná nedeľa

-

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Fk

09:00

Za veriacich

D

 

+ rod. Páterková

H

 

Za z a BP vnučky Lesanky a Zunky

A

 

Poď. za 50 r. manželstva Vincenta a Márie

B

 

+ Marek Smoleň

U