Úvod » Oznamy » Trinásta nedeľa v Cezročnom období

Trinásta nedeľa v Cezročnom období

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 28.6.2021 do 4.7.2021

 • Dnes (27.6.2021) je po všetkých svätých omšiach pri východe z kostola „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“. Dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať!
 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno (okrem utorka) pred a počas svätej omše vo farskom kostole a okrem toho:      

     FARSKÝ KOSTOL:      v pondelok a piatok od 16:00 hod.

     BREZOVEC:                  v stredu od 16:00, vo štvrtok od 15:00.

     Vyšný Kubín:             v piatok od 16:00 hod.

 • V utorok je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sväté omše budú v našej farnosti takto: FK: 06:00, 08:00, 12:00, 14:45, 18:00 hod.; BR: 07:00, 09:00, 16:00, 18:30; VK: 17:00 hod.
 • Počas prázdnin štvrtkové adorácie nebudú, tiež nebudú sväté omše za účasti detí, mládeže.
 • Na základe vyhlásenia KBS končí dišpenz od neúčasti na nedeľnej svätej omši.
 • V pondelok pri večernej svätej omši o 18:00 vo farskom kostole privítame nového pána kaplána dp. Jána Zavackého a zároveň pána diakona dp. Jakuba Konkoľa, ktorý k nám príde na diakonskú prax.
 • V stredu budú večerné sväté omše na poďakovanie za uplynulý školský rok.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme tradične ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po sv. omši bude Sviatosť Oltárna vystavená do 15:00 hod. vo Fatimskej kaplnke.
 • V sobotu 03.07.2021 budú náuky. Krstná v pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
 • Diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, oznamuje, že 10.7.2021 v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule o 10:00 hodine bude zádušná svätá omša za Mons. Štefana Sečku. Zároveň si pripomenieme jeho nedožité 68. narodeniny a tiež 120. výročie kňazskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Bysterecká 2065 a 2066.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1527, 1529, 1530.
 • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Suroviaková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Ján Bystriansky, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

Po

28.6.

 

Sv. Irenea, biskupa

spomienka

 

Fk

 

06:00

+ František Šutvaj

D

 

 

+ otec

H

 

12:00

+ František

U

 

18:00

Na úmysel

Z

 

Br

18:30

Poď. za dožitých 81 rokov Heleny

A

 

 

 

 

 

  Ut

29.6.

 

 

 

 

 

 

Sv. Petra a Pavla apoštolov

   slávnosť

 

Fk

 

 

 

06:00

Za veriacich

D

 

08:00

Na úmysel

 

 

12:00

+ Oľga a Stanislav Janček

U

 

14:45

Na úmysel

H

 

18:00

+ František, Alžbeta a dcéra Bernardína

A

 

Br

07:00

Na úmysel

Z

 

09:00

Na úmysel ordinára

A

 

16:00

Na úmysel

Z

 

18:30

+ Ján a Viera Dávidová

H

 

VK

17:00

Za BP pre Katarínu a Michala

B

 

  

  St

30.6.

 

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Anna Kvasová

D

 

CSŠ

Za duše v očistci

A

 

12:00

+ Pavol

U

 

18:00

Za zdravie dieťaťa Zuzky

H

 

Br

18:30

Na úmysel

Z

 

 

  Št

01.7.

 

 

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Mária Chorvátová

D

 

 

+ Emília P. (1. výročie)

Z

 

12:00

+ Janka

U

 

18:00

+ Ján Klopačka

H

 

Br

17:00

+ Jozef Matejčík, Jozef a Helena

A

 

 

  Pia

02.7.

 

Návšteva preblahoslavenej Panny Márie

sviatok

 

Fk

 

 

06:00

Za Dp. kaplánov

D

 

 

Za BP pre Máriu

A

 

12:00

+ Helena a Štefan

U

 

18:00

+ Vavrinec

H

 

Br

18:30

Na úmysel

Z

 

VK

17:00

Na úmysel

 

 

 

  So

03.7.

 

 

Sv. Tomáša apoštola

sviatok

 

Fk

06:30

Poďak. a BP za kňazov našej farnosti

D

 

15:00

Sobášny obrad

H

 

16:00

Sobášna svätá omša

H

 

18:00

+ Rozália Podhradská

A

 

Br

07:00

Na úmysel

Z

 

 

 

 

  Ne

04.7.

 

 

 

 

Štrnásta nedeľa

 

Fk

06:30

+ Juraj, Zuzana, Dušan a Peter Pukáč

A

 

09:00

+ dcéra Ľubica Molčányová (10. výročie)

H

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Na úmysel

Z

 

Br

07:45

Za BP pre súrodencov Máriu, Eduarda a ich deti

D

 

10:00

Na úmysel

H

 

12:00

Na úmysel

Z

 

 

18:30

Na úmysel

 

 

VK

09:15

+ Palugová Agneša

A