Úvod » Oznamy » Trinásta nedeľa v Cezročnom období

Trinásta nedeľa v Cezročnom období

(27. týždeň, 29.06.2020 – 05.07.2020)

 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas svätej omše vo farskom kostole a okrem toho:  

     FARSKÝ KOSTOL:        v utorok až piatok od 16:00 hod

     BREZOVEC:                  v utorok, stredu a piatok od 16:00, vo štvrtok od 15:00.

     Vyšný Kubín:                v piatok od 16:00 hod.

 • Vo pondelok je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sväté omše budú v našej farnosti takto: FK: 06:00, 08:00, 12:00, 14:45, 18:00 hod.; BR: 07:00, 16:00, 18:30; VK: 17:00 hod.,
 • Vyšlo nové číslo farského listu, zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • Počas prázdnin štvrtkové adorácie nebudú, tiež nebudú sväté omše za účasti detí, mládeže.
 • V utorok budú večerné sväté omše na poďakovanie za uplynulý školský rok.
 • Na základe vyhlásenia hlavného hygienika môžeme sväté prijímanie prijať aj do úst s tým, že najskôr budeme rozdávať Eucharistiu na ruku a tí, ktorí chcú prijať do úst prídu na záver.  
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme tradične ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po sv. omši bude sviatosť oltárna vystavená do 15:00 hod. vo fatimskej kaplnke.
 • V sobotu 04.07.2020, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nad Brehmi, M. R. Štefánika
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1949, 1950.
 • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Klocoková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

 

 

Po

29.6.

 

 

 

Sv. Petra a Pavla

apoštolov

 

 

Fk

 

 

 

 

 

Br

 

 

VK

06:00

Za veriacich

D

 

08:00

Za žiakov a učiteľov CSŠ

A

 

12:00

+ Pavol Brlaj

F

 

14:45

Na úmysel

H

 

18:00

+ Viera a František

A

 

07:00

+ Ondrej

H

 

16:00

Na úmysel

A

 

18:30

Za Z a BP pre Miroslava

H

 

17:00

+ Valéria a Ján Suroviak

F

 

Ut

30.6.

 

 

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Peter Suľa

D

 

 

+ Augustín a Paľko

F

 

18:00

+ Pavol Čaučík

H

 

18:30

+ Júlia

A

 

  St

1.7.

 

 

Fk

 

 

 

 

Br

06:00

+ Juraj a Žofia Bečka

D

 

 

Za zdravie babky Júlie Kvasničákovej

A

 

18:00

+ Emília a Alojz Flek

F

 

18:30

+ Z rod. Burošovej

H

 

Št

2.7.

      

 Návšteva

Panny Márie

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Ferdinand K.

D

 

 

Za Z a BP pre Teréziu

H

 

18:00

Za pokoj vo svete

A

 

17:00

Za zdravie a BP pre Ivetku Záhradníkovú

F

 

 

Pia

3.7.

 

 

Sv. Tomáša apoštola

 

 

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Stanislav P.

D

 

 

+ Mária a Jozef Medvecký

F

 

18:00

+ Jozef Bartoška

H

 

18:30

Poďak. za 85. rokov života

A

 

VK

17:00

Na úmysel

F

 

So

4.7.

 

 

 

Fk

06:30

+ Štefan Salva

D

 

 

 

+ Ľubica Molčányiová

H

 

 

18:00

Poďak. za 54. rokov života

A

 

Br

07:00

+ Pavol Dibdiak

F

 

 

 

 

 

Ne

5.7.

 

 

 

Sv. Cyrila a Metoda,

slovanských vierozvestcov

 

Fk

06:30

+ Ján Majdiš

F

 

09:00

Na úmysel

H

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

+ Jozef Kvasničan

A

 

Br

07:45

Za rod. Halajovú

D

 

10:00

+ Milan Válek

H

 

16:00

+ Stanislav Smolka

A

 

18:30

Na úmysel

A

 

VK

09:15

+ Metód

F