Úvod » Oznamy » Trinásta nedeľa v Cezročnom období

Trinásta nedeľa v Cezročnom období

(27. týždeň, 01.07.2019 – 07.07. 2019)

 • Vyšlo nové číslo farského listu, ktoré ponúka aktuality z našej farnosti. Zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme okrem piatku, ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:

     FARSKÝ KOSTOL –                v pondelok a stredu od 16:00 hod.

     BREZOVEC –                           v utorok a v štvrtok od 16:00 hod.

     Vyšný Kubín –                         v piatok od 8:30 hod.

 • V piatok máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sv. omše budú takto: FK: 6:30, 9:00, 11:00, 18:00; BR: 7:45, 10:00; VK: 9:15 hod. V nemocnici sv. omša nebude.
 • Keďže v piatok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, tak okolo chorých pôjdeme vo štvrtok ráno.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme tradične ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po sv. omši bude sviatosť oltárna vystavená do 15:00 hod. vo fatimskej kaplnke.
 • V sobotu 06.07.2019, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 07.07.2019 vo farskom kostole pri sv. omši o 11:00 hod.
 • V nedeľu 07.07.2019 o 15:00 hod. bude stretnutie ctiteľov sv. Cyrila a Metoda pri kríži na Vyšnokubínskych Skalkách, viac informácií na nástenke. O 10:00 v kostole na Brezovci bude sv. omša za darcov a zhotoviteľov kríža ekumenickej jednoty na Vyšnokubínskych skalkách.
 • Počas prázdnin štvrtkové adorácie nebudú, tiež nebudú sväté omše za účasti detí, mládeže a sväté omše pre rodiny.
 • V tomto týždni je tradičná Levočská púť na Mariánsku horu. Program a všetky ostatné informácie nájdete na nástenke.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Okružná 2057 a 2058
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Bottova, Šmidkeho a Na Kopanici
 • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Klocoková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

01.07.

 

 

Fk

06:00

+ Anna Kvasová (1. výročie)

Za dobrodincov

D

O

18:00

+ Bohuslav a Jaroslav Holubčík

F

Br

18:30

+ Jozef Matejčík a rodičia

H

 

Ut

02.07.

 

Návšteva Panny Márie

Fk

06:00

Za dary DS a BP v chorobe pre Jána H.

D

18:00

Za Z a BP pre rod. Baňasovú

H

Br

18:30

Za dobrodincov

O

NsP

16:00

+ Jozef, Mária, Emília a Beáta

F

 

St

03.07.

 

Sv. Tomáša,

apoštola

 

Fk

 

 

Br

06:00

 

18:00

+ Ján Petrek a jeho rodičov

+ Irena a Rozália Kozáková

Za snúbencov Máriu a Erika

D

F

H

18:30

Za dobrodincov

O

 

Št

04.07.

 

 

Fk

 

Br

06:00

18:00

+ Jaroslav Páleš a jeho otca

+ Ľubica Molčanyiová

D

H

17:00

Za Z a BP pre kaplána Dominika

O

NsP

16:00

+ Mária a Jozef Kováčik

F

 

 

Pia

05.07.

 

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Fk

06:30

09:00

+ Artúr a Adela Škultéty

Na úmysel

F

H

11:00

18:00

Za dobrodincov

Na úmysel

O

F

Br

07:45

10:00

Za rodinu + Jána Lieskovského

Na úmysel

D

H

VK

09:15

+ Metod

O

 

So

06.07

 

Fk

06:30

15:00

16:00

+ Štefan Matuška

Sobášna sv. omša

Sobášna sv. omša

D

O

O

18:00

Na úmysel

H

Br

07:00

+ Žofia a Rastislav

F

 

 

 

 

Ne

07.07.

 

 

 

Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Fk

06:30

Na úmysel

D

09:00

Na úmysel

H

11:00

+ Margita a Michal Zeman

F

14:45

Za dobrodincov

O

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

Za zhotoviteľov kríža ekumen. jednoty VK

H

18:30

Za dobrodincov

O

NsP

16:00

Za dobrodincov

O

VK

09:15

+ Anna A Pavol Mielo

F