Úvod » Oznamy » Trinásta nedeľa v cezročnom období

Trinásta nedeľa v cezročnom období

(27. týždeň, 02.07. – 08.07. 2018)

Farské oznamy

 • Vyšlo nové číslo farského listu, ktoré ponúka opäť aktuality z našej farnosti, zaujímavý rozhovor, recept, detský kútik a mnoho iných zaujímavých článkov. Zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme okrem štvrtku, ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:

     FARSKÝ KOSTOL –                v pondelok a piatok od 16:00 hod.

     BREZOVEC –                            v utorok od 16:00 hod. a v stredu od 16:00 hod.

     Vyšný Kubín –                      v piatok od 16:00 hod.

 • Vo štvrtok máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sv. omše budú takto: FK: 6:30, 9:00, 11:00; BR: 7:45, 10:00; VK: 9:15 hod. V nemocnici sv. omša nebude.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme tradične ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po sv. omši bude sviatosť oltárna vystavená do 14:30 hod. vo fatimskej kaplnke.
 • V sobotu 07.07.2018, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 08.07.2018 vo farskom kostole pri sv. omši o 11:00 hod.
 • V nedeľu 08.07.2018 o 14:00 hod. bude stretnutie ctiteľov sv. Cyrila a Metoda pri kríži na Vyšnokubínskych Skalkách, viac informácií na nástenke.
 • Počas prázdnin štvrtkové adorácie nebudú, tiež nebudú sväté omše za účasti detí, mládeže a sväté omše pre rodiny.
 • V tomto týždni je tradičná Levočská púť na Mariánsku horu. Program a všetky ostatné informácie nájdete na nástenke.
 • Z ruže sv. Cyrila venovali pre potreby kostola 100 eur. Pán Boh zaplať!
 • V sobotu 14. júla 2018 o 14:30 hod. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Pochodu sa môžu zúčastniť tí, ktorí sa neboja ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie.  Program pre deti je pripravený. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.
 • Z rozhodnutia otca biskupa Štefana sa uskutočnia personálne zmeny vo farnosti od 10.07.2018 pán kaplán Martin odchádza do Spišskej Novej Vsi. Rozlúčkovú sv. omšu bude mať v nedeľu (08.07.2018) o 09:00 hod. vo farskom kostole. Nahradí ho novokňaz František Ondrek. V našej farnosti ho privítame v pondelok (zajtra) 02.07.2018 pri večernej sv. omši vo farskom kostole.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice SNP 1198 a 1200.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Slnečná a Chočska: rodinné domy a bloky  1539 a 1540.
 • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Páterková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

02.07.

 

Návšteva Panny Márie

Fk

06:00

+ Karol Harkabúzik

D

18:00

Na úmysel

F

Br

18:30

+ Peter Bruncko

H

Ut

03.07.

 

Sv. Tomáša,

apoštola

Fk

06:00

+ Juraj a Žofia Bečka

D

18:00

Za BP pre Máriu a jej rodinu

B

Br

18:30

Na úmysel

F

NsP

16:00

Na úmysel

H

St

04.07.

 

 

Fk

Br

06:00

18:00

Za zdravie a BP pre rod. Františka a Márie

Za BP rodiny Márie

D

H

18:30

+ Ľubica Molčányiová

 B

Št

05.07.

 

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Fk

 

 

Br

06:30

09:00

11:00

Za BP a pomoc pre rod. Štefana

Na úmysel

Na úmysel

D

F

F

07:45

Na úmysel Ľubky

B

10:00

Za rod. Beganovú

H

VK

09:15

+ Metod

P

Pia

06.07.

 

Fk

06:00

+ Štefan, Mária, Vierka Babčak

+ Štefan

D

B

18:00

+ Ján Hrbka

H

Br

18:30

Na úmysel

F

VK

17:00

+ Margita, Matej

P

So

07.07

 

Fk

06:30

10:30

+ Štefan, Terézia, Anna Kecera

Sobášny obrad

D

F

18:00

Za BP pre Marcelu a Rastislava Ižu

H

Br

07:00

15:00

Na úmysel Ľubky

Sobášna sv. omša

B

F

Ne

08.07.

 

 

Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Fk

06:30

Za Z a BP pre rodinu

H

09:00

Za zdravie a BP pre rod. Pazderovú

B

11:00

+ Jozef Žilinec

D

14:45

Za zdravie a BP pre rodinu

B

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

Na úmysel

P

18:30

Na úmysel

F

NsP

16:00

Na úmysel

F

VK

09:15

+ Mária a Ján Klochán

H