Úvod » Oznamy » Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok

Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok

(47. týždeň, 19.11. – 25.11. 2018)

  • V nedeľu 18.11.2018 sa v kostole na Brezovci o 19:30 uskutoční organový koncert. Hrať bude Marek Jamrich a spievať bude Alžbeta Serdelová. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • V nedeľu 25.11.2018 je odpustová slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky farského kostola a mesta. Sv. omša vo farskom kostole bude o 11:00. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude ThDr. Viktor Pardeľ, PhD, biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo.
  • Na budúcu nedeľu po sv. omšiach vo farskom kostole bude odpustová ofera, pri východe z kostola. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  • Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou sv. Kataríny Alexandrijskej budeme vysluhovať v piatok 23.11.2018 vo  farskom kostole a v kostole na Brezovci od 15:00 do 17:00 hod.
  • Vo štvrtok 22.11.2018 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia terciári.
  • Korunka Božieho milosrdenstva sa modlí v piatky o 15:00 hod. a v nedele o 15:00 hod. v kostole na Brezovci. Rozpis nájdete na výveske.
  • Upratovanie farského kostola pred odpustovou slávnosťou bude v sobotu po rannej svätej omši.O pomoc prosíme veriacich z ulíc Matúškova a Jánoškova.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice Ľ. Štúra 2047 a 2295.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Ferancová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

19.11.

 

 

 

Fk

06:00

Poďakovanie za 30 r. spoločného života Juraja a Heleny

D

 

18:00

Za uzdravenie a BP pre Metoda Tkáč

F

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Jozef Ťapaina

Za zdravie a BP pre rodinu

H

O

Ut

20.11.

 

 

Fk

06:00

+ rodičia Michal a Helena

D

18:00

Za Z a BP pre dcéru Katarínu

H

Br

18:30

+ Martin Svoboda

F

NsP

16:00

+ brat Jozef

O

St

21.11.

 

Obetovanie Panny Márie

Fk

06:00

Ľudovít Mateček

D

18:00

+ Margita Žúborová

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Štefan a Rozália Drabiniak

Na úmysel Júlie

F

O

Št

22.11.

 

Sv. Cecílie, panny a mučenice

Fk

06:00

+ Jozef, Mária, Jozef a Marianna

D

18:00

Za Márie z rodiny

F

Br

17:00

Za BP a vieru pre deti s rodinami

O

NsP

16:00

+ Anna Heretiková

H

Pia

23.11.

 

Fk

06:00

Stanislav W.

D

18:00

+ Štefan a Albertína Pompášová

O

Br

18:30

+ Irena, Mária, Katarína

F

VK

17:00

+ Rudolf a Bernardína

H

So

24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov

mučeníci

Fk

 

 

 

 

Br

06:30

 

 

16:00

+ Emília Štajerová

Za zdravie a BP pre Ľ. Malovú a J. Hrkelovú

Sobášny obrad

D

F

 

O

18:00

07:00

Za zdravie a BP pre Štefana

Za dary DS pre Martinku a Máriu

O

H

Ne

25.11.

 

Sv. Kataríny Alexandrijskej

panna a mučenica

 

Nedeľa

Krista Kráľa

 

 

Fk

06:30

Za dar živej viery

O

09:00

+ Ján Samuheľ

F

11:00

Za veriacich

VP

14:45

+ Katarína Kočibalová

H

Br

07:45

Poďakovanie za 85. rokov života Oľgy

D

10:00

+ Emanuel Halaj

F

18:30

Za zdravie a BP pre rodinu Michala Bernoláka

P

NsP

16:00

Na úmysel

JB

VK

09:15

Poďakovanie za 70 rokov života

O