Úvod » Oznamy » Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

(47. týždeň, 18.11.2019 – 24.11.2019)

 • V nedeľu 24.11.2019 je odpustová slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky farského kostola a mesta. Sv. omša vo farskom kostole bude o 11:00. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude Vsdp. Jozef Anderák, vicekancelár biskupského úradu.
 • Na budúcu nedeľu po sv. omšiach vo farskom kostole bude odpustová ofera, pri východe z kostola. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou sv. Kataríny Alexandrijskej budeme vysluhovať v piatok 22.11.2019 vo  farskom kostole a v kostole na Brezovci od 15:00 do 17:00 hod.
 • Vo štvrtok 21. novembra 2019 sa vo farskom kostole uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. Sv. omša sa začne o 18:00 a po nej bude katechéza. Novembrová katechéza sa bude týkať 4. Božieho prikázania. Pri tej príležitosti bude možné zakúpiť si aj vhodné knihy s náboženskou tematikou. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte. Z tejto príležitosti štvrtková  adorácia nebude.
 • V sakristiách kostolov si môžete zakúpiť „Adventný denník“. V tejto knihe nájdete množstvo adventných zamyslení na toto obdobie. Zamyslenia sú na každý deň, a je to jednoduchý sprievodca adventným obdobím. Cena jedného denníka je 5 eur.
 • Prosíme tých, ktorí si ešte neprevzali fotky z Prvého svätého prijímania a z birmovky, aby si ich prišli vyzdvihnúť do Fotocentra v budove Centrum Orava.
 • Počas minulotýždňovej zbierky „Boj proti hladu“ na pomoc chudobným sa vyzbieralo 4787,27 €. Vyslovujeme úprimné Pán boh zaplať.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 24.11.2019, po sv. omši o 08:45 hod. v kostole na Brezovci.
 • Upratovanie farského kostola pred odpustovou slávnosťou bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc SNP 1201 a Lucenkova 1203 a 1233.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice D. Hrdinov 2039 a 2040.
 • Upratovanie kostola vo VK: rod. Mešková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

18.11.

 

 

 

Fk

06:00

Za BP dcéry: Romana Kubalová

D

 

18:00

+ Vavrín

F

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Vavrinec

Za BP pre Romanu Kubalovú

H

A

 

Ut

19.11.

 

 

Fk

06:00

 Jozef (1. výročie)

D

18:00

Za Z a BP pre rodinu

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Metoda Tkáča

F

NsP

16:00

+ Šimon

A

 

St

20.11.

 

 

Fk

06:00

+ Terézia Mäsiarová

D

18:00

+ Martin Svoboda

H

Br

 

CSŠ

18:30

 

07:45

Za dary DS, zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava a Romana

Jozef, Štefánia a Zuzana

F

 

A

 

Št

21.11.

 

Obetovanie Panny Márie

Fk

06:00

Na úmysel

H

18:00

+Alojz Maliterný

H

Br

17:00

+ Klára a Libor Dančo

A

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre kňaza Miloša

F

 

Pia

22.11.

 

Sv. Cecílie, panny a mučenice

Fk

06:00

Na úmysel

A

18:00

+ kňaz Vetrík

F

Br

18:30

+ rodičia Athanasios, Antonia Liumis

A

VK

17:00

+ Gejza Šimurda

H

 

So

23.11.

 

Fk

 

 

 

Br

06:30

Za + st. rod. Jakubjak – Šárek, Tomadlík –Tmák

+ rodina Jelínková a Ružičková

D

 

F

18:00

07:00

Za Z a BP pre Valériu Holubčíkovú

+Mária, Bedrich a Ján Tvrdý

A

H

 

 

 

 

Ne

24.11.

 

 

 

 

Nedeľa

Krista Kráľa

 

 

Fk

06:30

Na úmysel

A

09:00

Za zdravie a BP pre kňaza Jozefa Gorčáka

F

11:00

Za veriacich

JA

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

+ Karol Harkabuzík

D

10:00

+ Mária, Štefan a Stanislav Teliga

F

18:30

Na úmysel

H

NsP

16:00

Za + kňazov

H

VK

09:15

+ Milan Srnka, Helena

A