Úvod » Oznamy » Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

(47. týždeň, 20.11. – 26.11. 2017)

Farské oznamy

  •  V sobotu 25.11.2017 je odpustová slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky farského kostola a mesta. Sv. omša vo farskom kostole bude o 10:00. Ranné sväté omše nebudú. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude vsdp. Anton Oparty.
  •  V sobotu po odpustovej sv. omši bude odpustová ofera, pri východe z kostola. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  •  Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou sv. Kataríny Alexandrijskej budeme vysluhovať v piatok 24.11.2017 vo  farskom kostole a v kostole na Brezovci od 14:00 do 17:00 hod. Prosíme, aby prítomnosť kňazov dekanátu ku sv. spovedi využili aj prvopiatkári.
  •  Vo štvrtok 23.11.2017 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia miništranti.
  •  Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude 27.5.2018.
  •  Korunka Božieho milosrdenstva sa modlí v piatky o 15:00 hod. a v nedele o 15:00 hod. v kostole na Brezovci. Rozpis nájdete na výveske.
  •  Upratovanie farského kostola pred odpustovou slávnosťou bude v piatok po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich zo Záskalia.
  •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v piatok po večernej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice Bottova, Šmidkeho a Na Kopanici.
  •  Upratovanie kostola vo VK: rod. Bystrianska.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

20.11.

 

 

 

Fk

06:00

Za zdravie Štefana

D

 

18:00

+ Martin Svoboda

B

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Koloman, Apolónia, Štefan, Jaroslava

+ Cyprián a Jozef Lakoštík

H

O

Ut

21.11.

 

Obetovanie Panny Márie

Fk

06:00

+ Mária Dreveniaková

D

18:00

Za členov ruže sv. Petra

O

Br

18:30

Poďakovanie za 70r. Zuzany

B

NsP

16:00

Na poďak. za 90 rokov života

H

St

22.11.

 

Sv. Cecílie, panny a mučenice

Fk

06:00

+ Ján Juránik

D

18:00

+ Terézia a Ján Kucherka

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Eduard a Margita Holubčík

+ Genovéva Bugárová r. Záhorova

B

O

Št

23.11.

 

Fk

06:00

Za BP dcéry Romana Kubalová

D

18:00

+ Filip a Emília Palugová

B

Br

17:00

Za zdravie a BP pre Ľudovíta a Máriu

O

NsP

16:00

+ Štefánia Záhradníková a Eva Balušíková

H

Pia

24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov

mučeníci

Fk

06:00

+ Jozef

D

18:00

+ Filoména Marečeková

B

Br

18:30

Za zdravie, BP, dary DS pre Petru a Luciu s rod.

O

VK

17:00

+ Michal a Ľudmila Bardis

H

So

25.11.

Sv. Kataríny Alexandrijskej

panna a mučenica

Fk

10:00

Za veriacich

AO

18:00

Za BP a dary DS pre Luciu

H

Ne

26.11.

 

 

 

 

Nedeľa

Krista Kráľa

 

 

Fk

06:30

+ Milan Minarik

H

09:00

Za obrátenie rodín detí

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Albín a rodičia, svokrovci

B

Br

07:45

Poď. za 50r. manž. života Viliama a Oľgy Kostolanský

D

10:00

Na úmysel

O

18:30

+ Jaroslav a Mária

B

NsP

16:00

Na úmysel

B

VK

09:15

+ Milan

H