Úvod » Oznamy » Tridsiata prvá nedeľa v období cez rok

Tridsiata prvá nedeľa v období cez rok

(45. týždeň, 05.11. – 11.11. 2018)

  • Vzadu na stolíkoch si môžete zakúpiť najnovšie číslo Farského listu.
  • Vo štvrtok po večernej sv. omši adorácia nebude. Celý týždeň po večerných sv. omšiach vo farskom kostole sa pôjdeme pomodliť za zosnulých na Historický cintorín.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Bysterecká 2063 a 2064.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulíc D. Hrdinov 2041 a 2044 a Ľ. Štúra.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Slamková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

 

 

Po

 5.11.

 

 

 

Fk

06:00

+ Jaroslav, Miroslav a Irena

D

18:00

+ rod. Mišalová

F

Br

18:30

+ Štefan a Terézia Karčovci

H

CSŠ

07:45

Za BP, zdravie a milosť pre Matúša a Nikolu

O

 

Ut

6.11.

 

Fk

06:00

+ Paulína Kucherková

D

18:00

+ Štefan Šuriňák

F

Br

18:30

+ Milan Hromják

O

NsP

16:00

Za mier a pokoj vo svete

H

 

St

7.11.

 

 

Fk

06:00

+ Rastislav a Helena Bjel

D

18:00

+ Ladislav, Jozef, Jaroslav a Margita Puterová

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Mária Drabiniaková

+ František Krasničan

F

O

 

Št

8.11.

 

Fk

06:00

+ Ján Mäsiar (1. výr.)

D

18:00

+ Vincent a Mária Noga a Ján Jurík

F

Br

17:00

Za zdravie a BP pre Helenku Sališovú a Helenku Janidžárovú

O

NsP

16:00

Za Z a BP pri príležitosti 50 r. manželstva

H

Pia

9.11.

 

Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Fk

06:00

+ Zuzana Zaťková

D

18:00

+ Ondrej Farbák

O

Br

18:30

+ Jozef Kušnierik

F

VK

17:00

+ Terézia Kohútková

H

So

10.11.

 

Sv. Lev Veľký

pápež a učiteľ Cirkvi

Fk

06:30

Poďakovanie za 70. r. života pre Annu

D

18:00

+ Dušan Hrnčiar

H

Br

07:00

+ Martin a Anna Briestenská

O

 

 

 

 

Ne

11.11.

 

 

 

Tridsiata druhá

nedeľa

v cezročnom období

 

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

+ Albín a Anna Sagan a Ján a Kamila Bandoš

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za zdravie a BP pre rodinu Nogovú a Juríkovú

F

Br

07:45

+ Martin Spišiak (1. výr.)

D

10:00

Za zdravie a BP pre rod. Fedorovú

O

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za zdravie a BP Ľubomíra Kšenzuláka

F

VK

09:15

+ Juraj a Terézia Paluga

H