Úvod » Oznamy » Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

(45. týždeň, 04.10.2019 – 10.11.2019)

 • Srdečne vás pozývame na Farskú ľudovú veselicu, ktorá sa uskutoční 9.11.2019 o 18:30 v kultúrnom dome v Bzinách. Cena vstupenky pre dospelých 12 eur a pre študentov 8 eur. Lístky si môžete zakúpiť do  6.11 v sakristiách našich kostolov. Tešíme sa na vás!
 • Srdečne pozývame na celodiecéznu púť pri príležitosti Pamätného dňa narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá sa uskutoční dňa 16.11.2019 (sobota) v Spišskej Kapitule. Kto by mal záujem zúčastniť sa púte, môže sa prihlásiť v sakrestii kostolov do piatku 8.11.2019.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši adorácia nebude. Celý týždeň po večerných sv. omšiach vo farskom kostole sa pôjdeme pomodliť za zosnulých na Historický cintorín.
 • Fórum kresťanských inštitúcií Vás pozýva na jedinečný seminár pre kresťanov s názvom KRESŤAN NA VIDIEKU – LAUDATO SI V PRAXI, ktorý sa bude konať v dňoch 8. a 9. novembra v Hoteli PRIMULA v Zuberci. Seminár je určený pre kresťanov, ktorí žijú na vidieku a tiež pre mladých, ktorí sa túžia presťahovať na vidiek. Na stretnutí budete mať možnosť oboznámiť sa s iniciatívou Kresťan na vidieku, hovoriť s inšpiratívnymi hosťami zo Slovenska aj zahraničia, spoznať nových podobne zmýšľajúcich ľudí. Zároveň s pracovnou skupinou pripraviť aktivitu možno aj vo vašej obci. Viac info o programe a možnosť prihlásiť sa je na krestannavidieku.sk .
 • Budúcu nedeľu 10.11.2019 bude zbierka Vincentínskej rodiny s názvom „Boj proti hladu“, na pomoc chudobným. Do zbierky sa môžete zapojiť aj vy na budúcu nedeľu po všetkých svätých omšiach.
 • V sobotu 09.11.2019 budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 10.11.2019, pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 • Budúcu sobotu, bude Fatimská pobožnosť.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice SNP 1196,1197.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierová 1969 a 1970.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Vlžákova.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

 4.11.

 

 

Sv. Karola Borromejského, biskupa

Fk

06:00

+Štefan Jurčík

D

18:00

+ Anežka a Ján Hrivnák

A

Br

18:30

+ Eva Hollá

H

CSŠ

07:45

+ Karol Gorčák

F

 

 

Ut

5.11.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Jezefa a Máriu Jakubjak

D

18:00

+ Miroslav Zaťko, Ján, Mária a Michal Kubala

A

Br

18:30

+ Peter Began

F

NsP

16:00

+ Eva Brnušáková

H

 

St

6.11.

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre rod. Františka a Máriu

D

18:00

Za Z a BP pre Michala Jantiaka

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Michal a Žofia

Za BP a zravie pre Štefana Kasanického

F

A

 

Št

7.11.

 

Fk

06:00

+Jozef Greňo

D

18:00

+ Peter Pukáč, Dušan, Juraj a Zuzana

F

Br

17:00

+ Vendelín a Milan Florek

A

NsP

16:00

Za Z a BP pre Metoda

H

 

Pia

8.11.

 

 

Fk

06:00

+Zuzana Zaťková

D

18:00

+ Katarína a Ondrej Čierny

F

Br

18:30

+ Jozef Draganovský

A

VK

17:00

Za BP pre rodinu Brunckovu

H

 

 

So

9.11.

 

 Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Fk

06:30

14:00

16:00

+Ján Pajdučák

Sobášna svätá omša

Sobášna svätá omša

D

H

H

18:00

+ Ján Mäsiar ml.

A

Br

07:00

+ M. Florek, V. Hazuchová a V. Šofranko

F

 

 

 

 

 

Ne

10.11.

 

 

 

 

Tridsiata druhá

nedeľa

v cezročnom období

 

 

Fk

06:30

Za Z a BP pre Veroniku

H

09:00

+ Cyprián a Mária Kereškény

A

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Katarína a Ján Kočibal

F

Br

07:45

+Teodor Tholt

D

10:00

+ Ján Mores st., Ján Mores ml., Mária Moresová

A

18:30

Na úmysel

F

NsP

16:00

Za rodinu Bjelovú

F

VK

09:15

+ Ľudmila a Michal Bardis

H