Úvod » Oznamy » Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

(45. týždeň, 06.11. – 12.11. 2017)

Farské oznamy

  •  Dnes (v nedeľu) po večernej svätej omši na Brezovci sa uskutoční organový koncert  v rámci Kubínskej hudobnej jesene, na ktorom vystúpi Filip Straka. Vstup je voľný. Všetkých srdečne pozývame.
  •  Dnes (v nedeľu) pozývame mládež na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v pastoračnom centre za farským úradom o 14:30 hod. Hosťom bude salezián vdp. Peter Žatkuľák.
  •  Vo štvrtok 09.11.2017 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripraví mládež.
  •  Dňa 14.novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka – okrúhle výročie: 140 rokov jeho narodenia. Pri tejto vzácnej príležitosti Vás srdečne pozývame na slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v deň narodenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka  bude celebrovať J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov o 17.00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu chceme ďakovať za veľký dar, ktorý Spišská diecéza dostala v biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Pripomenieme si odkaz jeho života a hrdinského mučeníctva pre túto dobu, v ktorej žijeme. Zároveň budeme s dôverou prosiť za jeho blahorečenie. Svätej omši, ktorá bude v priamom prenose vysielaná na vlnách Rádia Lumen bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.
  •  Dňa 18.11.2017 (sobota) o 17:30 v priestoroch cirkevnej školy bude III. Katarínska veselica, ktorú pripravuje naša mládež. Bližšie informácie na výveskách.
  •  Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1157 a 1159
  •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice Medzihradská a E. Hroboňovej.
  •  Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rodina Suroviaková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

6.11.

 

 

 

Fk

06:00

+ Helena, Zuzana a Ján Datko

D

18:00

+ Jozef Jaňák

B

Br

18:30

+ z rod. Katreníkovej a Minárikovej

H

CSŠ

07:45

+ Jozef a Ľubka

O

Ut

7.11.

 

Fk

06:00

Za Z a BP pre rod. Balajkovú

D

18:00

+ Klement Kohár

O

Br

18:30

+ Michal a Elena Lavrinčík

H

NsP

16:00

+ Anna Ondrušová

B

St

8.11.

 

 

Fk

06:00

+ Jozef a Júlia Grebáč

D

18:00

+ Karol

H

Br

18:30

+ Štefan a Terézia

B

Št

9.11.

 

Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Fk

06:00

+ Ján a Mária L.

D

18:00

+ Ján Kucherka

H

Br

17:00

+ Terézia Szabová

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre dcéru Luciu

B

Pia

10.11.

 

Sv. Lev Veľký

pápež a učiteľ Cirkvi

Fk

06:00

Za Božiu milosť pre chorého Jána M.

D

18:00

+ Anežka, Jana a Ján Hřivnáč

B

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Annu a Eriku

O

VK

17:00

+ Ján

H

So

11.11.

Sv. Martin z Tours

biskup

Hlavný patrón

Spišskej diecézy

Fk

06:30

Za zdravie Štefana Juráka

D

15:00

18:00

Sobášna sv. omša

+ Martin a Anna Hanko

B

B

Br

07:00

Za Z a BP pre Annu

H

Ne

12.11.

 

 

Tridsiata druhá

nedeľa

v cezročnom období

 

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre Lídiu

B

09:00

Na úmysel

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Tomáš Paško

O

Br

07:45

+ Anton Kozák

D

10:00

+ Rastislav a Helena Bjelová

H

18:30

+ Jozef a Mária

B

NsP

16:00

+ Anna a Jozef Medvecký

O

VK

09:15

Za zdravie a BP pre Magdu

PO