Úvod » Oznamy » Tridsiata nedeľa v období cez rok

Tridsiata nedeľa v období cez rok

(44. týždeň, 29.10. – 04.11. 2018)

 • Aktivisti z Fóra života po svätej omši ponúkajú po sv. omšiach sviece za nenarodené deti.
 • Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo Fk v pondelok, utorok, stredu ráno pred a počas sv. omše a popoludní od 15:00, a na Brezovci v pondelok, utorok a stredu od 15:00 hod.
 • Vo štvrtok je slávnosť Všetkých Svätých. Sväté omše budú v našej farnosti ako v nedeľu. Popoludní o 14:00 hod. bude pobožnosť na starom cintoríne a na cintoríne na Bysterci. Vo Vyšnom Kubíne bude pobožnosť hneď po sv. omši.
 • V piatok je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sväté omše budú v našej farnosti takto: FK: 06:00, 14:45, 18:00 hod; BR: 07:00, 18:30 VK: 17:00 hod; Detská a birmovanecká sv. omša  v tento týždeň nebude.
 • V nasledujúcich dňoch je možnosť získať úplne odpustky dvoma spôsobmi:

1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých (02.11.) nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa: Otčenáš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Potrebné je splniť aj tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho, je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému (v praxi to môžeme vykonať tak, že si vzbudíme ľútosť nad svojimi hriechmi). Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (01.11.) až do polnoci určeného dňa.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne v čase od 1. – 8. novembra. Potrebné sú aj tri podmienky ako v prvom prípade.

 • V tomto týždni adorácia nebude; ale od 02.11. do 08.11. je možnosť zúčastniť sa pobožností na starom cintoríne vždy po večernej sv. omši ktorá je vo farskom kostole.
 • V sobotu 03.11. budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu, 04.11. pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 • V sobotu máme fatimskú sobotu. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci.
 • Kto by sa chcel stať členom spolku sv. Vojtecha môže sa prihlásiť u. p. kostolníkov.
 • Žiaci a učitelia Cirkevnej spojenej školy Vás srdečne pozývajú dnes 14.30 do MsKS na kultúrne podujatie ” Vnúčatá starým rodičom”.
 • Vyšlo nové číslo farského listu. Zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Okružná 2059 a 2060.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice D. Hrdinov 2039 a 2040.
 • Upratovanie kostola vo VK: rod. Bystianska.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

29.10

 

 

 

 

Fk

06:00

+ Anna a Ivan

D

 

18:00

Za zdravie a BP pre Antóniu

F

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Ján a Františka Palugovci

Za duše v očistci

H

O

Ut

30.10.

 

 

Fk

 

Br

 

 NsP

06:00

+ Zuzana a Ján Krška, Augustín a Jozef

D

18:00

18:30

 

16:00

Za Z a BP pre Dušana

Za zdravie a BP pre rod. Ižovú a Harerníkovú

+ Ján, Ignác a Štefan

H

F

 

O

St

31.10.

       

Fk

 

 

Br

06:00

 

18:00

+ Karol Gorčák

+ Ján a Alžbeta Sedlár

+František Šutvaj

D

F

H

18:30

+ Margita a Rudolf

O

Št

1.11.

 

 

 

 

Všetkých svätých

Fk

 

 

 

Br

 

 

NsP

VK

06:30

09:00

+ z rod. Kozákovej

+ Štefan a Zuzana Valek

H

F

11:00

14:45

07:45

10:00

18:30

16:00

09:15

Za veriacich

+ Elena Janigová

+ rod. Obrcianová

+ Jozef Žúbor

Na úmysel

+ z rodiny

+ Miroslav, Mária a Jozef Kovál

D

O

D

F

P

O

JB

Pia

2.11.

 

 Spomienka na všetkých verných zosnulých

 

Fk

 

 

Br

 

VK

06:00

+ rod. Medvecká

D

14:45

18:00

07:00

18:30

17:00

Na úmysel

+ Štefan Valek

+ Štefan a Veronika

Na úmysel

Na úmysel

H

F

O

P

JB

So

3.11.

 

Fk

 

 

Br

06:30

+ Pavol Čaučík

Za Z a BP pre rod. Mlynarčíkovú

D

H

18:00

07:00

+ Elenka Mikolášiková

+ Jaroslav Glončák

O

F

Ne

4.11.

 

 

Tridsiata prvá

nedeľa v cez. období

 

 

Fk

06:30

+ Jozef Kontra

O

09:00

+ Karol Gorčák

F

11:00

+ Štefan Jurík (1. výr.)

D

14:45

Na úmysel

JB

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

+ Cyprián a Mária Kereškény

F

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

+ František, Alžbeta a Bernardína Prieboj

H

VK

09:15

+ Albín Paluga

O