Úvod » Oznamy » Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

Farské oznamy

Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

 • Vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie pre náš okres je rozdelenie svätých omší určené zvlášť pre očkovaných, OTP a neočkovaných. Rozdelenie nájdete na nástenke. Zároveň musíme robiť aj zoznamy účastníkov svätých omší. Vzadu na stolíkoch nájdete malé lístočky, ktoré treba vyplniť a vhodiť do pripravenej krabičky, ktorá je pri vchode do kostola.
 • Celá Cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev v Keni. Po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na tieto potreby. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Počas nasledujúceho týždňa budeme spovedať namiesto prvopiatkového týždňa, a zároveň aj ako prípravu pred Slávnosťou Všetkých Svätých a dušičkami. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:

Farský kostol – v pondelok, stredu, piatok  od 16:00 hod.

Brezovec –  v utorok  od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.

Vyšný Kubín –  v piatok od 16:00 hod.

 • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorá bude tichá.
 • Vo štvrtok 28.10.2021 si zároveň pripomenieme prvé výročie smrti diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku.
 • Z dôvodu jesenných prázdnin štvrtková detská sv. omša ani piatková mládežnícka nebude.
 • V noci z 30.10. na 31.10.2021 (sobota – nedeľa) sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny na 2:00 hodinu stredoeurópskeho času.
 • Pozývame vás na duchovnú obnovu do Kňazského seminára na Spišskú Kapitulu. Duchovná obnova je určená pre miništrantov, ale aj ďalších mladých chlapcov stredoškolákov, vysokoškolákov. Viac informácií nájdete na: www.ks.kapitula.sk
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z SNP 1201 a z ulice Lucenkova 1203 a 1233.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Ľ. Štúra 2296 a 2297.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Slušnáková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 25.10.2021 do 31.10.2021

 

 

Po

25.10.

 

Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours

sviatok

Fk

CSŠ

06:00

Na úmysel

D

7:45

+ Jozef Medvecký

A

12:00

+ rodičia Emília a Pavol, Pavol, Zuzana

U

18:00

+ Žofia a Michal Brienik

Z

Br

18:30

+ Terézia a Ján Janťák

H

  

 

Ut

26.10.

 

 

Fk

 

 

06:00

Na úmysel

D

 

+ Milan Smiešny

Z

12:00

Poďakovanie za 45 rokov manželstva

U

18:00

+ Vendelín a Janka Boleková

H

Br

18:30

+ Margita Laštíková

A

 

  

St

27.10.

 

 

Fk

CSŠ

 

06:00

Na úmysel

D

7:45

Za deti z CSŠ

A

12:00

Za všetkých kňazov

U

18:00

+ Margita a Filip Vrabec

Z

Br

18:30

+ Štefan Salva

H

 

 

Št

28.10.

 

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

sviatok

Fk

 

 

06:00

+ biskup Mons. Štefan Sečka

H

12:00

+ biskup Mons. Štefan Sečka

U

18:00

+ biskup Mons. Štefan Sečka

A

Br

17:00

+ biskup Mons. Štefan Sečka

Z

 

 

Pia

29.10.

 

 

Fk

 

 

06:00

Za rodinu Halajovú

D

 

+ František a Peter

A

12:00

Za deti Horvátové

U

18:00

Na úmysel

 

Br

18:30

Za zdravie Albína Brienika

Z

VK

17:00

+ Anton, Jozef, Janka

H

 

So

30.10.

 

 

Fk

06:30

+ Stanislav Smolka

D

 

+ Adela Soláriková

H

18:00

+ Janka Piačková

A

 

 

+ Štefánia Boorová (8. výročie)

U

Br

07:00

Za milosť obrátenia a dar viery pre rodinu Anny

Z

 

 

 

 

Ne

31.10.

 

 

 

Tridsiata prvá  nedeľa v Cezročnom období

Fk

06:30

+ Vladimír Kytaš

A

09:00

+ Kamil

Z

11:00

+ Karol Gorčák

D

14:45

Na úmysel

H

17:00

+ rodičia Ján a Alžbeta, Ján, Milan, Ján

U

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

+ Jozef Bolek

H

12:00

+ Karol Lešňovský

Z

 

16:00

 Na úmysel

 

18:30

 Na úmysel

 

VK

09:15

+ Terézia Kohútková

A