Úvod » Oznamy » Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

(44. týždeň, 28.10.2019 – 03.11.2019)

 • Aktivisti z Fóra života po svätých omšiach ponúkajú sviece za nenarodené deti.
 • Dnes po svätej omši budeme spovedať veriacich vo Vyšnom Kubíne.
 • Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo Fk v pondelok, utorok, stredu a vo štvrtok ráno pred a počas sv. omše a popoludní od 15:00, a na Brezovci v pondelok, utorok, stredu a vo štvrtok od 15:00 hod. Vo piatok je slávnosť Všetkých Svätých. Sväté omše budú v našej farnosti ako v nedeľu. Popoludní o 14:00 hod. bude pobožnosť na starom cintoríne a na Novom cintoríne. Vo Vyšnom Kubíne bude pobožnosť hneď po sv. omši. Detská a mládežnícka sv. omša  v tento týždeň nebude, a tiež nebude vo štvrtok svätá omša v nemocnici.
 • V sobotu je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sväté omše budú v našej farnosti takto: FK: 06:30, 09:00, 11:00, 18:00 hod; BR: 07:45, 10:00, VK: 09:15 hod;
 • V nasledujúcich dňoch je možnosť získať úplne odpustky dvoma spôsobmi:       1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých (02.11.) nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa: Otčenáš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Potrebné je splniť aj tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho, je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému (v praxi to môžeme vykonať tak, že si vzbudíme ľútosť nad svojimi hriechmi). Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (01.11.) až do polnoci určeného dňa. 2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne v čase od 1. – 8. novembra. Potrebné sú aj tri podmienky ako v prvom prípade.
 • V tomto týždni adorácia nebude; ale od 02.11. do 08.11. je možnosť zúčastniť sa pobožností na starom cintoríne vždy po večernej sv. omši ktorá je vo farskom kostole.
 • V prvopiatkovom týždni pôjdeme okolo chorých v stredu.
 • Mesto Dolný Kubín pripravilo na sviatky bezplatnú mestskú autobusovú dopravu. Bez platenia budete môcť cestovať vo všetkých mestských autobusoch od piatka do nedele (teda od 1. do 3. novembra). Taktiež budú pripravené aj špeciálne autobusy, ktoré budú premávať priamo k domu smútku na Novom cintoríne a ich zoznam nájdete na nástenke v kostole a aj na mestských informačných tabuliach. Všetky ostatné spoje budú jazdiť ako obyčajne, ale aj tie budú bezplatné.
 • Vyšlo nové číslo farského listu. Zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • Upratovanie farského kostola bude v štvrtok po večernej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Beňová Lehota.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude vo štvrtok po večernej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme členov z modlitieb matiek.
 • Upratovanie kostola vo VK: rod. Ferancová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

28.10

 

  

Sv. Šimon a Júda

Apoštoli

sviatok

Fk

06:00

+ sestra Eva

D

 

18:00

+ Václav Horáček

F

Br

CSŠ

18:30

07:45

+Rudolf a Agneša Čulák

Za BP a zdravie pre Štefana Kasanického

H

A

 

Ut

29.10.

 

 

Fk

 

 Br

NsP

06:00

+ rodina Halajová

D

18:00

18:30

16:00

Za Z a BP pre Annu (70r.) a Janku (45r.)

+ Milan Hromják

+ Mária a Eduard Šofranko

H

F

A

 

St

30.10.

       

Fk

 

  

Br

06:00

 

18:00

+ Šimon a Jolana Šinál

Poďakovanie za 50 rokov manželstva

+ Štefan a Terézia Bodorik

D

A

H

18:30

+ Štefan a Veronika

F

 

Št

31.10.

 

 

 

Fk

 

Br

06:00

18:00

14:00

17:00

+ Karol Gorčák

+ Margita Žúborová

Sobášna svätá omša

+ Bohumil

D

F

A

H

 

 

 

Pia

1.11.

 

 

 

 Všetkých svätých

Fk

 

 

 

Br

 

 

NsP

VK

06:30

09.00

11:00

Za zdravie a BP pre syna

Za Z a BP pre Martina Kuročku

Za veriacich

F

H

D

14:45

07:45

10:00

18:30

16.00

09:15

+ Štefan a Františka Janček

+ Alojz Greš

Na úmysel

Na úmysel

+ Imrich Piontek

+ Terézia a Jozef Skubeň

A

D

H

VD

A

F

 

 

So

2.11.

 

 

Spomienka na všetkých verných zosnulých

Fk

 

 

 

Br

 

VK

06.30

09:00

11:00

18:00

07:45

10:00

09:15

+ Štefan

Za všetkých verných zosnulých

Za všetkých verných zosnulých

Za všetkých verných zosnulých

+ Alžbeta Bielová

+ Zdenka Veselovská

Na úmysel

H

H

F

A

D

A

VD

 

 

 

Ne

3.11.

 

 

 

 

Tridsiata prvá

nedeľa v cez. období

 

 

Fk

06:30

+ Štefan Šimrák

A

09:00

+ Filip a Margita

F

11:00

+ Karol Lucký a Eva Volková

D

14:45

Za veriacich

F

Br

07:45

Na úmysel

H

10:00

+ Margita Brieniková

F

18:30

Na úmysel

VD

NsP

16:00

Za Z a BP pre dcéry

H

VK

09:15

+ Vierka a Mária

A