Úvod » Oznamy » Tridsiata druhá nedeľa v období cez rok

Tridsiata druhá nedeľa v období cez rok

(46. týždeň, 12.11. – 18.11. 2018)

  • Dňa 14.11.2018 si pripomenieme 141 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Za dar jeho života sa spoločne poďakujeme dňa 17.11.2018 slávením slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka o 10.30 hod. Homíliu prednesie HELic. Dušan Kolenčík, kancelár Trnavského arcibiskupstva. Pred svätou omšou o 10.00 hod. sa začne modlitba posvätného ruženca. Po svätej omši bude nasledovať prezentácia zborníkov: Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20.storočia. Záujemcovia si môžu obidva zborníky kúpiť.
  • Vo štvrtok bude pokračovať Diecézna škola viery vo farskom kostole. Začneme svätou omšou o 18:00 a po nej bude prednáška na tému „Eucharistia“ s diskusiou. Preto štvrtková adorácie nebude.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 18.11.2018, po sv. omši o 08:45 hod. v kostole na Brezovci.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Bysterecká 2065 a 2066.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulíc Ľ. Štúra 2045 a 2046.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rodina Marettová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

 

Po

12.11.

 

 

Sv. Jozafát

biskup

Fk

06:00

+ Alžbeta a Andrej

D

 

18:00

+ Augustín a Marta Paluga

F

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Ján a Žofia Zvolenčák

+ Tonko Rošťák (1. výr.)

H

O

Ut

13.11.

 

Fk

06:00

+ Peter Mateček

D

18:00

+ Milan Jurči (1. výr.)

O

Br

18:30

Za Z a BP pre Drahomíra a Denisu (25 r. manž.)

H

NsP

16:00

Za uzdravenie Marty

F

St

14.11.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre členov zboru sv. Kataríny

D

18:00

+ Jaromír Matejka

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Ján a Mária Čaučík

Za zdravie a BP pre dcéru Dušanu s rod.

F

O

Št

15.11.

 

 

Fk

06:00

Za Z a BP pre Františka a Beatu

H

18:00

+ Emília a Jozef Lakoštík

D

Br

17:00

+ Jozef a Katarína Greško

O

NsP

16:00

+ rodičia a bratia Vladimír a Štefan

F

Pia

16.11.

 

 

Fk

06:00

+ Pavlína a Štefan Kucbel

D

18:00

+ František a Eva Martinková

O

Br

18:30

+ Jozef a Jazefína Pavlík

F

VK

17:00

Michal a Margita Kucbel

H

So

17.11.

Sv. Alžbeta Uhorská

rehoľníčka

Fk

 

06:30

+ Johana a Ladislav Koleják a Karolína Zubek

D

18:00

Za Božiu ochranu pre syna Martina

F

Br

07:00

Na poďak. za 60 r. života.

H

Ne

18.11.

 

 

 

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

 

Fk

06:30

+ Pavol, Margita a Vendelín

F

09:00

Na úmysel

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za zdravie a BP pre Jozefa a Helenu

O

Br

07:45

Za zdravie a BP pre rodinu Bošáková

D

10:00

Za dar jednoty vo viere pre rod. Langovú.

H

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za dary DS a BP pre dcéru Luciu

O

VK

09:15

Na poďakovanie za 70 r. života

F