Úvod » Oznamy » Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 15.11.2021 do 21.11.2021

  • Diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, oznamuje, že ak niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.
  • Chceme poprosiť, ak by chcel niekto darovať stromček zo svojej záhrady na vianočnú výzdobu kostolov, nech sa prihlási u kostolníkov.
  • V stredu 17.11.2021, keďže je štátny sviatok, sv. omša pre rodiny nebude.
  • Vo štvrtok 18.11.2021 po sv. omši bude vo farskom kostole pokračovať Diecézna škola viery, preto večerná Adorácia nebude.
  • Budúca nedeľa je Tridsiata štvrtá nedeľa v období cez rok, nazývaná aj nedeľa Krista kráľa. Po každej sv. omši bude aj ďakovná pobožnosť pred Oltárnou Sviatosťou, počas ktorej sa koná obnovenie zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
  • V našej farnosti budeme zároveň sláviť na budúcu nedeľu aj odpustovú slávnosť ku cti sv. Kataríny Alexandrijskej, našej nebeskej patrónky. Slávnostná odpustová sv. omša bude o 11:00 v farskom kostole. Z tohto dôvodu budeme aj spovedať v piatok, 19.11.2021 v obidvoch kostoloch (farský kostol a kostol na Brezovci) od 15.00 do 17.00 hod.
  • Zároveň na budúcu nedeľu bude odpustová zbierka pri východe vo všetkých kostoloch.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1157, 1159.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Hattalu a M. Gaceka 2160 a rodinné domy.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rodina Chládeková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, Z, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, Z - kaplán Ján Zavacký, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

Po

15.11.

 

 

Fk

CSŠ

06:00

+ Michal, Ján Maslík

D

7:45

+ Zuzana a Štefan Drígeľ

A

12:00

+ Štefánia Vraňáková

Z

18:00

Na úmysel

A

Br

18:30

+Agnesa Bolková

H

  

Ut

16.11.

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Rastislav a Helena Bjelová

D

12:00

+ Jozef a Júlia Grebáčova

Z

18:00

+ Terézia Mužilová

H

Br

18:30

+ Milan Škvarka

A

 

  

   St

17.11.

 

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

spomienka

Fk

 

 

06:00

Za posilnenie viery a šťastnú hodinu smrti pre rodinu Miroslava

D

12:00

Za Sv. Otca Františka

A

18:00

+ Ján Hrbka

H

Br

18:30

+ Martin Svoboda

Z

 

Št

18.11.

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Ján Alžbeta a Karol

H

12:00

+ Stanislav Brenkus

D

18:00

Za BP pre dcéru Romanu Kubalovú

Z

Br

17:00

+ Mária Kallová

A

 

 

Pia

19.11.

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Ladislav Koleják a Karolína Zubek

D

12:00

+ rod. Belicových

U

18:00

+ Štefan Valek

H

Br

18:30

+ Justína a Anton Jurčák

Z

VK

17:00

+ Anton, Jozef, Jana

A

 

 

So

20.11.

 

 

Fk

06:30

Poďakovanie za 50 rokov manželstva

D

14:00

Sobášna sv. omša

A

15:00

Sobášna sv. omša

Z

18:00

+ z rod. Tabačkovej

A

 

Za BP pre syna Lukáša

U

Br

07:00

+ Anna a Ivan

H

 

 

 

 

Ne

21.11.

 

 

 

Tridsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Fk

06:30

+ Eduard Príboj

D

09:00

Za kňaza Miroslava

Z

11:00

Na úmysel

 

14:45

Za BP celej rodiny

A

17:00

Za Z a BP pre vnuka Filipa

H

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

+ Kristína a Vendelín Kšenzulák

A

12:00

Poďakovanie za 40 rokov manželstva

Z

 

16:00

Za BP pre syna Dávida

U

18:30

Za Z a BP pre Máriu Gonšor

H

VK

09:15

+ Stanislav Žiak