Úvod » Oznamy » Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 08.11.2021 do 14.11.2021

  • Diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš, oznamuje, že ak niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.
  • Členovia ruže sv. Faustíny venovali pre potreby kostola 135 €. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Chceme poprosiť, ak by chcel niekto darovať stromček zo svojej záhrady na vianočnú výzdobu kostolov, nech sa prihlási u kostolníkov.
  • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej prípravu prosíme miništrantov.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1154, 1156.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Hattalu 2050, 2159.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rodina Kvasničáková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, Z, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, Z - kaplán Ján Zavacký, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

Po

08.11.

 

 

Fk

CSŠ

06:00

Za zdravie Márie Šelingovej

D

7:45

+ Gizela

A

12:00

+ Anna, Petronela, Jozef Gluch

H

18:00

+ Dávid, Jozef, Viktor a Eleonóra

Z

Br

18:30

+ z rodiny Draganovej

H

  

 

Ut

09.11.

 

Výročie posviacky Lateránskej baziliky

sviatok 

Fk

 

 

06:00

+ Zuzana Zaťková

D

12:00

+ Ján Mäsiar

Z

18:00

+ Ján a Helena Chylová

H

Br

18:30

+ Martin Karcol

A

 

  

   St

10.11.

 

Sv. Leva Veľkého, pápeža

spomienka

Fk

CSŠ

 

06:00

+ Michal Kešjar

D

7:45

Za z a BP pre Matúša

A

12:00

+ Ján a Anna Povala

A

18:00

Jakub a Mária Krištofíkovci

Z

Br

18:30

+ z rodiny Kuckovičovej

H

 

 

Št

11.11.

 

Sv. Martina z Tours,

spomienka

Fk

 

 

06:00

+ Pavol a Stanislav P.

D

12:00

+ Pavol Ilčík

Z

18:00

Za Z a BP pre Annu Bialikovú

H

Br

17:00

+ Irena Krížiková

A

 

 

Pia

12.11.

 

Sv. Jozafáta,

spomienka

Fk

 

 

06:00

+ Ján a Johana Koleják

D

12:00

+ Pavol Cabrík

D

18:00

+ Mária Dyrcová

H

Br

18:30

+ Emil a Maroš

A

VK

17:00

+ rodina Motýľová

Z

 

So

13.11.

 

 

Fk

06:30

+ Peter, Pavol, Otília

D

 

+ Štefan Valentíny

A

15:00

Sobášna svätá omša

A

18:00

Ján a Mária Ďuroňovci

Z

Br

07:00

Za Z a BP pre Stanislava

H

 

 

 

 

Ne

14.11.

 

 

 

Tridsiata tretia  nedeľa v Cezročnom období

Fk

06:30

Za požehnanie pre Martina a Veroniku s rodinou

Z

09:00

Na úmysel

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Gabriel a Milan

A

17:00

Na úmysel

 

Br

07:45

+ Stanislav Smolka

D

10:00

+ Ignác a Anna

A

12:00

+ Pavol, rodičia a starí rodičia

H

 

16:00

+ Václav a Alojzia Zajac

U

18:30

Na úmysel

 

VK

09:15

+ rodina Kovalová

Z