Úvod » Oznamy » Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

(46. týždeň, 11.11.2019 – 17.11.2019)

  • Dnes 10.11.2019 je zbierka Vincentínskej rodiny s názvom „Boj proti hladu“, na pomoc chudobným. Do zbierky sa môžete zapojiť kúpou medovníkového srdiečka po svätej omši.
  • Dňa 14.11.2019 si pripomenieme 142 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Za dar jeho života sa spoločne poďakujeme dňa 16.11.2019 slávením slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať košický emeritný biskup Mons. Alojz Tkáč o 10.30 hod. Pred svätou omšou o 10.00 hod. sa začne modlitba posvätného ruženca. Po svätej omši bude nasledovať premietanie filmu: Ján Vojtaššák. Autobus pôjde o 7:00 z parkoviska pred farským úradom.
  • Členovia ruže sv. Faustíny venovala pre potreby kostola 135 €. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok bude po svätej omši adorácia, ktorá bude tichá.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice SNP 1198, 1200.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulíc Mierová 1971 a D. Hrdinov 2038.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rodina Žofajová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

11.11.

 

 

Sv. Martin

biskup

Fk

06:00

+ Alžbeta a Andrej

D

 

18:00

+ Jozef Kriváň

F

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Janka a Anton Bolovci

Za požehnanie rod. Szabovej

H

A

 

Ut

12.11.

 

Sv. Jozafát

biskup

Fk

06:00

Za živých s rod. Halajovej

D

18:00

+ Štefan a Terézia Matejčík

F

Br

18:30

+ Anna a Ivan

H

NsP

16:00

Poďakovanie rodičom

F

 

 

St

13.11.

 

Fk

06:00

Za Z a BP pre rodičov: Jozef a Amália

D

18:00

+ Pavol Ilčík

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Ján Kostroš

Na úmysel

F

H

 

Št

14.11.

 

 

Fk

06:00

+ Peter a Ľudovít Mateček

D

18:00

+ Peter Pavlík s manž.

H

Br

17:00

+ Eva Anna Hollá

A

NsP

16:00

+ Ľudovít Habľák

F

 

Pia

15.11.

 

 

Fk

06:00

Za Z a BP pre rod. Povalovú

D

18:00

+ Mária a Vincent Berešík

F

Br

18:30

+ Elena a Jozef Mores

A

VK

17:00

+ Viera Kvasničáková

H

 

So

16.11.

 

Fk

 

06:30

14:00

+ Vasil Papiak

Sobášna svätá omša

D

A

18:00

+ rodičia, súrodenci, švagor a švagriné

F

Br

07:00

+ Renáta

H

 

 

 

 

 

Ne

17.11.

 

 

 

 

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

 

Fk

06:30

Poďakovanie za 50 rokov života Juraja

F

09:00

+ Ján Črep

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Rodičia a Júlia Pilátik

A

Br

07:45

+ Ján Ďaďo

D

10:00

Poďak. za 40 r. života pre syna Petra

H

18:30

Na úmysel

A

NsP

16:00

+ Anastázia a Ondrej Melek

A

VK

09:15

+ Bernardína a Rudolf

F