Úvod » Oznamy » Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

(46. týždeň, 13.11. – 19.11. 2017)

Farské oznamy

  •  Vo štvrtok 16.11.2017 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej prípravu prosíme Modlitby Matiek.
  •  Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 19.11.2017, po sv. omši o 08:45 hod. v kostole na Brezovci.
  •  Dňa 18.11.2017 (sobota) o 17:30 v priestoroch cirkevnej školy bude III. Katarínska veselica, ktorú pripravuje naša mládež. Bližšie informácie na výveskách.
  •  Dňa 14. novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka – okrúhle výročie: 140 rokov jeho narodenia. Pri tejto vzácnej príležitosti Vás srdečne pozývame na slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v deň narodenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka  bude celebrovať J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov o 17.00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Svätej omši, ktorá bude v priamom prenose vysielaná na vlnách Rádia Lumen bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.
  •  Slovenská lekárnická komora v spolupráci s Bioetickou subkomisiou organizuje konferenciu  na tému: Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta, ktorá sa uskutoční 17. novembra 2017 o 9:00 hod. v hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši. Viac informácii a prihlasovací kontakt nájdete na výveskách.
  •  Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1161 a 1162.
  •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulíc M. Urbana a M. Hamuljaka.
  •  Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rodina Škvarková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

13.11.

 

 

 

Fk

06:00

+ Ľudovít a Peter Mateček

D

 

18:00

+ Celestín a Ľudmila, ich rodičia

B

Br

CSŠ

18:30

07:45

Za Z a BP pre Stanislavov a dožitých 65 r. života

+ Cyprián a Jozef Lakoštík

H

O

Ut

14.11.

 

Fk

06:00

+ Ján Laskovský

D

18:00

+ Marek, Andrej, Milan a Ištván

H

Br

18:30

+ Vojtech a Edita

B

NsP

16:00

+ Jozef Pajtáš

O

St

15.11.

 

Fk

06:00

Za úspešnú operáciu vnučky Juliany

D

18:00

Za Z a BP pre Ivetku (50 r.)

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

Za zdravie a BP pre Ján a Mária

+ Jozef Záhora

B

O

Št

16.11.

 

 

Fk

06:00

Na úmysel

O

18:00

+ Alžbeta, Ján a Mária Mazánovci

B

Br

17:00

+ Janka a Anton Bolo

O

NsP

16:00

+ Anton a Alžbeta Bjelová

H

Pia

17.11.

 

Sv. Alžbeta Uhorská

rehoľníčka

Fk

06:00

Na úmysel

H

18:00

+ Jozef Bolek

B

Br

18:30

Za Z a BP pri dožitých 70 r. Heleny

O

VK

17:00

+ Anežka a Svätopluk Terich

PO

So

18.11.

 

Fk

06:30

+ Paulína Kucherková

Za zdravie a BP pre Máriu

D

B

14:00

Sobášny obrad

O

18:00

Požehnanie a BP pre rod. Uhríčkovú

O

Br

07:00

+ z rod. Šupejovej

H

Ne

19.11.

 

 

 

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

 

Fk

06:30

Na úmysel

O

09:00

+ Alojz, Irena, Vlasta

B

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Anton a Emília

H

Br

07:45

Poďakovanie za 80 r. života Eugena Kapitána

D

10:00

+ Martin Svoboda

B

18:30

+ Ladislav Štipta

O

NsP

16:00

Na úmysel

H

VK

09:15

Za zdravie a BP pre rod. Suroviakovú

PO