Úvod » Oznamy » Tretia veľkonočná nedeľa

Tretia veľkonočná nedeľa

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 19.4.2021 do 25.4.2021

  • Na základe uvoľnení od pondelka budú sv. omše takto: pondelok až piatok Fk 6.00, 12.00, 18.00 a Br 18.30. V sobotu Fk 6.30, 18.00 a Br 7.00. Sv. omše v nedeľu: Fk 6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00. Br 7.45, 10.00, 12.00, 16.00, 18.30. Vk v piatok 17.00 a v nedeľu 9.15. Večerné sv. omše vo Fk naďalej pôjdu online cez Facebook.
  • Začína nám týždeň modlitieb za duchovné povolania.
  • Vo štvrtok po sv. omši vo Fk kostole bude adorácia do 19.45. O prípravu poprosíme mládež.
  • Touto cestou chceme úprimne poďakovať rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa na našu Cirkevnú školu. Ak by ešte niekto chcel svoje dieťa prihlásiť, nech kontaktuje vedenie našej Cirkevnej školy.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať na budúcu nedeľu v kostole na Brezovci o 8.45.
  • V sobotu na Brezovci o 13.00 bude sobášny obrad.
  • Budúca nedeľa je nedeľou Dobrého pastiera a s ňou tradične zbierka na seminár.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Športovcov 1174, 1175.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulíc Medzihradská a E. Hroboňovej.
  • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Joštiaková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Ján Bystriansky, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

Po

19.4

 

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Margita a Ján Klopačka

D

 

 

+ Ignác a Emília Kopta

A

 

12:00

+ Anna a Augustín

U

 

18:00

Za BP pre Katarínu s rod.

B

 

Br

18:30

+ Rudolf a Mária Stuchlý

H

 

Ut

20.4

 

 

 

Fk

 

 

 

06:00

+ Žofia a Juraj Bečka

D

 

 

Na úmysel

A

 

12:00

+ Milan Gaško

U

 

18:00

+ Margita, Šimon, Jaroslav, Jozef  

H

 

Br

18:30

Poď. za 30r. manželstva Ivana a Aleny

B

 

   St

21.4

 

 

 

 

Fk

 

 

06:00

Za Z a poď. za Máriu Priebojovú

D

 

 

+ z rod. Medveckej

A

 

12:00

+ Bartolomej a Žofia

U

 

18:00

Za Z a BP Zuzany – 30 rokov

B

 

Br

18:30

+ Jozef Lúčka

H

 

Št

22.4

 

 

 

Fk

 

 

06:00

Za zdravie p. Fedorovej

D

 

 

+ Jozef a Mária Jašica

B

 

12:00

+ Michal a Marián

U

 

18:00

+ rodičia Silvester a Terézia Šlachta

A

 

Br

18:30

Za Z a BP pre Sabínu

H

 

Pia

23.4

 

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

 

Fk

 

 

06:00

+ Jozef a Terézie Flajs

D

 

12:00

+ Anežka a Emil

U

 

18:00

Za Z a BP pre Viktora

H

 

Br

18:30

+ Karol, Angela, Cecília, Angela

B

 

VK

17:00

Za z a BP r. Grmanovej

A

 

So

24.4

 

 

 

Fk

06:30

Poď. za 70 r. života pre Vladimíra

D

 

 

+ z rod. Švrkovej

B

 

18:00

Poďak. a BP pre rodinu

H

 

 

+ Juraj a Emília

U

 

Br

07:00

Nedožitých 40 rokov Juraja Palugu

A

 

13:00

Sobášny obrad

A

 

 

 

 

Ne

25.4

 

 

 

 

Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

 

Fk

06:30

Na úmysel ordinára

H

 

09:00

+ príbuzní a známi

B

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Na úmysel ordinára

A

 

17:00

Za BP pre Pavla a Moniku

U

 

Br

07:45

+ Jozef Zrnčík

D

 

10:00

Na úmysel

B

 

12:00

Za z a BP pre dcéru Veroniku

A

 

16:00

Na úmysel

 

 

18:00

Na úmysel

 

 

VK

09:15

Za Z a BP pre rod. Paterkovú

H