Úvod » Oznamy » Tretia veľkonočná nedeľa

Tretia veľkonočná nedeľa

(19. týždeň, 06.05.2019 – 12.05. 2019)

  • Učitelia a žiaci Cirkevnej spojenej školy Vás pozývajú na kultúrny program Kytica vďaky matkám, ktorý sa uskutoční dnes 5.5.2019 o 14:30 MsKS.
  • Vo štvrtok 9.5.2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripraví ružencové bratstvo. Na budúcu nedeľu Dobrého pastiera bude po všetkých sv. omšiach – pri východe z kostola – zbierka na kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka. Predstavení seminára s bohoslovcami pozývajú všetkých na Deň otvorených dverí. Program začne sv. omšou v katedrále sv. Martina o 9:00 hod.
  • Odchod autobusu na púť do Ružencovej záhrady v Ludźmieri (v stredu 8. mája) bude o 7 hod. z parkoviska pri farskom úrade.
  • Program diecézneho stretnutia mládeže, ktoré bude v Poprade 18.5.2019, si môžete pozrieť na nástenke.
  • Ruža sv. Dominika venovala na potreby kostola 100 €. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1169, 1170, 1173.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: M. Hattalu 2050 a 2159.
  • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod.: Marettova.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

6.5.

 

Fk

06:00

18:00

Za uzdravenie Márie Chládekovej

+ Vasil Papiak

D

O

Br

18:30

+ Alojz Oparty

H

CSŠ

07:45

+ Štefan Koma, kňaz

F

 

Ut

7.5.

 

Fk

06:00

+ Jozef Duraj

D

18:00

+ Gustáv Ďuroň

F

Br

18:30

+ Peter Bruncko s rod.

H

NsP

16:00

Za uzdravenie pre Annu

O

 

St

8.5.

 

Fk

 

06:00

 + rod. Halajová

+ z rod. Hedrcovej

D

H

18:00

+ Ján a Terézia Spišák a + Metod Paluga

O

Br

18:30

+ Mária Gáliková

F

 

Št

9.5.

 

Fk

06:00

Poďakovanie za 80 rokov života

D

18:00

+ Regina Adamjaková a rodičia

H

Br

17:00

Za Božiu pomoc pre Romana Hauka

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre manželov

F

 

 

Pia

10.5.

 

Fk

06:00

Za BP pre Petra a Renatu, syna Mateja a počatého dieťaťa

D

18:00

+ Juraj, Zuzana, Dušan, Peter a Rudolf

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Alžbetu Hutirovú (60 rokov)

F

VK

17:00

Za zdravie a BP pre matku

F

 

So

11.5.

 

Fk

06:30

Za uzdravenie Jána

+ Mária a Jakub Krištofík

D

F

18:00

+ Jožko Špagla (1. výr.)

O

Br

07:00

Poďak za 40 r. manželstva

H

 

 

 

 

Ne

12.5.

 

Štvrtá

Veľkonočná nedeľa

-

Nedeľa Dobrého Pastiera

Fk

06:30

+ Ján a Mária a Jozef a Albín

O

09:00

+ Jozef Ďurkovič

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

Za zdravie Jolany Šináľovej

D

10:00

Za zdravie a BP pre rod. Vlčekovú

F

18:30

Za Z a BP pre Jozefu Šálkovú

H

NsP

16:00

+ Ľubomír a Albína Otrubová

H

VK

09:15

+ Alžbeta a Ján

O