Úvod » Oznamy » Tretia veľkonočná nedeľa

Tretia veľkonočná nedeľa

(16. týždeň, 16.04. – 22.04. 2018)

Farské oznamy

  • Dnes (v nedeľu) o 14:00 hod. pozývame miništrantov na stretnutie do pastoračného centra za farským úradom.
  • Na budúcu nedeľu Dobrého pastiera bude po všetkých sv. omšiach – pri východe z kostola – zbierka na kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka. Predstavení seminára s bohoslovcami pozývajú všetkých na Deň otvorených dverí. Program začne sv. omšou v katedrále sv. Martina o 9:00 hod.
  • Vo štvrtok 20. apríla 2017, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia lektori.
  • Vedenie našej Cirkevnej spojenej školy pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do prvého ročníka základnej školy dňa 16. a 17. apríla 2018 (tento pondelok a utorok)  od 14:00 do 17:00 hod. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) a rodný list dieťaťa.  
  • Na budúcu nedeľu budú krsty o 8:45 v kostole na Brezovci.
  • Budúcu nedeľu sa v kostole na Brezovci po večernej sv. omši uskutoční organový koncert mladého slovenského organistu Mareka Dietricha. Vstup je voľný, všetkých srdečne pozývame.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nad Brehmi a M. R. Štefánika.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: Ľ. Štúra 2047 a 2295.
  • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod.: Melicherčíkova

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

16.4.

 

Fk

06:00

18:00

+ Irenka, Štefan, Milan

Poďakovanie za 80 r. Jozefa Brodňanského

D

B

Br

18:30

+ Ján Ustaník

H

CSŠ

07:45

Za zdravie a silu pre Františka

O

Ut

17.4.

 

Fk

06:00

+ kňaz Michal

D

18:00

Poďakovanie za 80 r. Terézie Belvončíkovej

B

Br

18:30

+ Juraj Tončík a +Anna Pančíkoa

O

NsP

16:00

+ Ladislav

H

St

18.4.

 

Fk

 

06:00

+ Ferdinand K.

D

18:00

+ Emília a Ignác Kopta

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Albert Matis (1. výr.)

Za zdravie a BP pre Máriu Bakovú

B

O

Št

19.4.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre rod. Halajovú

D

18:00

+ Ján a Viola Prílepok

B

Br

17:00

Poď. za dar viery a BP pre rod. Štefancovú

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Alenu

H

Pia

20.4.

 

Fk

06:00

+ Mária a Marfiu Hellebrant

D

18:00

Poďakovanie za nový život a BP pre rod. Kuffa

B

Br

18:30

+ Milan Gaško

O

VK

17:00

Na úmysel

H

So

21.4.

 

Fk

06:30

Na úmysel

Za manželov Jozefa a Katarínu

D

O

15:00

Sobášny obrad

H

18:00

Za Z a BP pre rod. Farbákovú a Klimčíkovú

H

Br

07:00

BP pre členov ruže sv. Bernarda

B

Ne

22.4.

 

Štvrtá

Veľkonočná nedeľa

-

Nedeľa Dobrého Pastiera

Fk

06:30

+ z rod. Spišákovej a Babicovej

H

09:00

+ manželka Gitka

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ František

B

Br

07:45

Na úmysel ordinára

D

10:00

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

O

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

BP pre rod. Turčinovú

B

VK

09:15

+ Bernardína a Rudolf

H