Úvod » Oznamy » Tretia pôstna nedeľa

Tretia pôstna nedeľa

(13. týždeň, 25.03.2019 – 31.03. 2019)

 • Dnes  o 15:00 hod. v kostole na Brezovci pokračujeme v cykle Pôstnych kázni ako prípravu na Veľkú Noc. Pôstne kázne budú spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a krátkou adoráciou. Dnešná téma je: Z prameňa stačí piť. Pôstnym kazateľom bude vdp. Cyril Hamrák. Všetkých Vás srdečne pozývame.
 • Dnes po sv. omši pred kostolom budú členovia Občianskeho združenia Fórum života rozdávať bielu stužku na podporu úcty k životu. Táto akcia je podporená KBS.
 • V pondelok 25.03.2019 máme slávnosť Zvestovania Pána, sv. omše v našej farnosti budú ako obvykle a vo Vyšnom Kubíne bude sv. omša o 17:00.
 • Vo štvrtok 28.03.2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia    sr. Saleziánky a spolupracovníci.
 • Krížové cesty Tento týždeň budú mať pobožnosť v piatok vo farskom kostole terciári a na Brezovci  birmovanci.
 • Dávame do pozornosti, že v piatok 29.03.2019 o 17:00 bude v MsKS stretnutie s Floriánom Pilarčíkom, ktorý bude rozprávať o jeho cestách do Santiaga de Compostela. Vstup na toto podujatie je voľný.
 • V posledný marcový víkend (29.03. – 31.03.2019) sa uskutoční Modlitbové trojdnie, na ktoré pozývajú mamičky z Modlitieb matiek. Toto stretnutie začne v piatok vo farskom kostole po svätej omši o 18:00, a ďalej bude program pokračovať v kostole na Brezovci a to v sobotu po rannej svätej omši o 7:00 a v nedeľu po pôstnej kázni o 16:00. Viac informácií na plagáte.
 • V noci z 30. na 31.03.2019 sa mení čas. O 02:00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03:00 hodinu letného času.
 • Pozývame všetkých budúcich prvákov na deň otvorených dverí do Cirkevnej spojenej školy, ktorý sa uskutoční 29. marca. Viac informácií na nástenke a na stránke školy.
 • Ruža sv. Bernarda venuje na potreby kostola 80 €. Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1154 a 1156.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme členov z modlitieb matiek.
 • Upratovanie kostola vo VK: rod. Spišáková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

Po

25.3.

 

 

Zvestovanie Pána

(slávnosť)

Fk

06:00

+ Anton Kapičák

D

18:00

+ Katarína Burošová

F

Br

18:30

Za BP a ochranu manželov Melicharčíkovcov

H

CSŠ

VK

07:45

17:00

Za BP pre rodičov Štefana a Annu

Jaroslav Kyška

O

O

Ut

26.3.

 

 

Fk

06:00

+ František, Jozef a Mária Macák

D

18:00

+ Jolana Mužilová

F

Br

18:30

+ z rod. Jesenskej

H

NsP

16:00

+ Michal a Alžbeta Keltoš

O

St

27.3.

 

 

 

Fk

 

06:00

+ Mária Janíková

D

18:00

+ Jozef Medvecký

H

Br

18:30

+ Rudolf, Františka a Matilda

F

CSŠ

07:45

+ Alojz Oparty

O

Št

28.3.

 

Fk

06:00

+ Štefan a Anna Trančo

D

18:00

+ z rod. Lackovičovej

H

Br

17:00

+ Mária a Karol Hutlas

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Annu Veselovskú

F

Pia

29.3

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre rod. Rovnú, Kvietkovú a Vicáňovú

D

18:00

+ Oto Šarközy

O

Br

18:30

+ Antónia a Tomáš Grolmus

F

VK

17:00

Jaroslav Kyška

H

So

30.3.

 

Fk

06:30

Za ružu sv. Františka

Na úmysel

D

H

18:00

Za rodičov Michala a Elenu Lavrinčíkovú a ich synov Ivana a Michala

O

Br

07:00

+ Marta Blchová

F

Ne

31.3.

 

 

 

 

Štvrtá

pôstna nedeľa

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre Jozefa a Helenu

O

09:00

+ Agnesa Mikulajová

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

+ Jozef a Magdaléna Halenár

D

10:00

Za zdravie a BP pre rod. Petrulákovú a Ondrekovú

F

18:30

Za mamy zo spol. Modlitieb matiek

H

NsP

16:00

Za + z rod. Schoubelovej

H

VK

09:15

Augustína a Miroslav Chlupáček

O