Úvod » Oznamy » Tretia pôstna nedeľa

Tretia pôstna nedeľa

(10. týždeň, 05.03. – 11.03. 2018)

Farské oznamy

  • Vyšlo nové číslo Farského listu, ktoré opäť ponúka prehľad zo života našej farnosti. Zakúpiť si ho môžete vzadu na stolíkoch.
  • Dnes (v nedeľu)  o 15:00 hod. v kostole na Brezovci pokračujeme v cykle Pôstnych kázni ako prípravu na Veľkú Noc. Pôstnej kázni predchádza Korunka k Božiemu Milosrdenstvu. Pôstnym kazateľom je vsdp. Juraj Spuchľák riaditeľ rádia Lumen. Všetkých Vás srdečne pozývame.
  • Vo štvrtok adorácia nebude.
  • Tento týždeň budeme mať krížovú cestu v piatok na Brezovci, o prípravu prosíme miništrantov.
  • Vzadu na stolíku sú tlačivá, ktorými môžete poukázať 2% z dane z príjmov fyzických osôb.
  • Sv. Otec František vo svojom pôstnom posolstve vyhlásil iniciatívu zvanú „24 hodín pre Pána“, inšpirované slovami Žalmu 130, 4: „Ty si milostivý. Náplňou tejto iniciatívy je modlitba pred sviatosťou oltárnou a sviatosť zmierenia. Na základe rozhodnutia otca biskupa Štefana sa táto iniciatíva v našej diecéze uskutoční v Poprade a v Dolnom Kubíne v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Začne v piatok večer o 18:00 sv. omšou pre mládež a končiť bude v sobotu večer sv. omšou za účasti kňazov nášho dekanátu. Celý čas bude možnosť sv. spovede. Bližší program nájdete na nástenkách a na internetovej stránke farského úradu.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po večernej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Bystereckej 2065 a 2066.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierovej 1969 a 1970.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Giertliová.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

5.3.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Alžbetu

D

18:00

Za BP pre syna Juraja a vnuka Daniela

B

Br

18:30

Za Z a BP pre rodinu

H

CSŠ

07:45

+ brat Karol a švagrina Anna

O

Ut

6.3.

 

 

Fk

06:00

Poďakovanie za 75 r. života Valérie

D

18:00

Za zdravie a BP pre nevestu Lenku

O

Br

18:30

+ Milan Hrkeľ

B

NsP

16:00

Za dary DS pre deti a vnúčatá

H

St

7.3.

 

 

 

Fk

 

06:00

+ Ján a Mária

D

18:00

+ Jozef Ďaďo

H

Br

18:30

Za BP pre Paľka a Tamarku

B

CSŠ

07:45

Na úmysel

O

Št

8.3.

 

Fk

06:00

+ Dezider Farský

D

18:00

+ Justina a Jozef Revaj

B

Br

17:00

Za zdravie a BP pre p. Krasničanovú

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP

H

Pia

9.3

 

Fk

06:00

+ Ignác, Justína a Ignác

D

18:00

 

24:00

Na úmysly Mariána, Františka a Miroslava

Na úmysel

B

 

FJ

Br

18:30

+ sestry Mária a Terézia Fraukové

O

VK

17:00

Za zdravie a BP pre Ivetu

H

So

10.3.

 

Fk

06:30

Na úmysel

JS

18:00

Za členov ruže Márie Magdalény

D

Br

07:00

+ Janina Majdiš

H

Ne

11.3.

 

 

 

Štvrtá

pôstna nedeľa

 

Fk

06:30

Za Z a BP pre Moniku

H

09:00

Za členov ruže sv. Františka

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Mária a Ján, František Ďaďo

B

Br

07:45

Na úmysel ordinára

D

10:00

+ Johanna

O

18:30

Za zdravie a BP pre rod. Prílepkovú

B

NsP

16:00

Na úmysel

B

VK

09:15

+ Anton, Jozef a Janka

H