Úvod » Oznamy » Tretia nedeľa v Cezročnom období

Tretia nedeľa v Cezročnom období

(05. týždeň, 27.01.2020 – 02.02.2020)

 • Dnes tiež slávime Nedeľu Katolíckej univerzity. V utorok 4. februára 2020 o 10:00 hod. sa koná deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite, ktorý predstavuje študijné programy Katolíckej univerzity, tak v dennej aj externej forme. Viac informácii na nástenke.
 • Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude zvonček z dnešnej nedele použitý pre potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Ďakujeme za štedrosť a ústretovosťou pri podpore katolíckych škôl.
 • V nedeľu je sviatok Obetovania Pána. Pri sv. omšiach budeme požehnávať sviece.
 • Vo štvrtok 30.01.2020, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorá bude tichá.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca, svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude prenesená k adorácii do Fatimskej kaplnky, kde bude do 15:00 hod.
 • Saleziánska rodina v Dolnom Kubíne pozýva všetky deti, mladých aj celé rodiny na Oslavu dona Bosca v nedeľu 2.2.2020 o 16.00 do Zmeškalovho domu hudby (tzv. Domček). Viac informácii nájdete na plagáte.
 • V sobotu 01.2.2020 budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 02.2.2020, pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Športovcov 1178,1179 .
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Gagarinova, Tulská a Družby.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Kubasová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

27.1.

 

 

Fk

06:00

Za + členov ruže M. Magdalény

D

18:00

Za členov ruže sv. Petra

F

Br

18:30

+ Ján Novák

H

CSŠ

07:45

Za uzdravenie syna

A

 

Ut

28.1.

 

Sv. Tomáš Akvinský

kňaz a učiteľ Cirkvi

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Emíliu

D

18:00

Za rod. Hutirovú a Holú

A

Br

18:30

Za pokoj v rodinách pre bývalých susedov

F

NsP

16:00

Za Z a BP v chorobe pre Jána

H

 

St

29.1

 

 

Fk

06:00

+ Vasil Papiak

D

18:00

+ Štefan Salva

H

Br

18:30

Za väčšiu úctu k Duchu Svätému

F

CSŠ

07:45

Za + Adam, Zuzana, Jozef a Mária

A

 

Št

30.1

 

 

Fk

06:00

+ Anton Kapičák

D

18:00

Za zdravie a BP pre Emíliu

F

Br

 17:00

Ján, Gizela, Marián

A

NsP

 16:00

+ Anna Priesolová

H

 

Pia

31.1

 

Sv. Ján Bosco,

kňaz

Fk

06:00

+ Alojz a Matilda

D

18:00

Vladimír Krížik

F

Br

18:30

Za + členov ruže sv. Bernarda

A

VK

17:00

+ Ján Laštic

H

 

So

1.2

 

 

Fk

06:30

Za členov ruže M. Magdalény

+ Peter, Jozef a Mária Pajtáš

D

H

18:00

+ Žofia Kubíková 1. výročie

A

Br

07:00

Za zdravie a BP v misiách pre Josepha

F

 

 

 

 

 

Ne

2.2

 

 

 

 

Nedeľa

Obetovanie Pána

sviatok

Fk

06:30

Za dary DS a zdravie pre syna Matúša

H

09:00

+ Jozef Buch

A

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Jozef Medvecký

F

Br

07:45

Za + rod. Medveckú

D

10:00

Na úmysel

A

18:30

Na úmysel

F

NsP

16:00

Z a BP pre Katarínu a Juraja (8 r. sobáša)

F

VK

09:15

+ Alžbeta, Kristína, Silvester

H