Úvod » Oznamy » Tretia nedeľa v cezročnom období

Tretia nedeľa v cezročnom období

(5. týždeň, 28.01.2019 – 03.02. 2019)

 • Dnes slávime Nedeľu Katolíckej univerzity. V utorok 5. februára 2019 sa koná deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite, ktorý predstavuje študijné programy Katolíckej univerzity, tak v dennej aj externej forme. Viac informácii na nástenke.
 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:         FARSKÝ KOSTOL: v pondelok, stredu a v piatok od 16:00 hod.

BREZOVEC:                      v utorok od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.

Vyšný Kubín:                 v piatok od 16:00 hod.

 • V sobotu je sviatok Obetovania Pána. Pri sv. omšiach budeme požehnávať sviece. Sv. omše budú takto: Fk: 06:30, 18:00 hod., Br: 07:00 hod., VK: 08:00 hod.
 • Vo štvrtok 31.01.2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorá bude tichá.
 • V nedeľu je spomienka na sv. Blažeja. Na konci sv. omše bude spoločné požehnanie hrdiel.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca, svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude prenesená k adorácii do Fatimskej kaplnky, kde bude do 15:00 hod.
 • Sestry saleziánky s animátormi pozývajú všetky deti, mladých aj s rodinami na oslavu don Bosca, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3.2. o 15:30 v MsKS v DK. Oslava bude v karnevalovo-súťažnom štýle pre celé rodiny. Potrebné je prísť v maske alebo aspoň so symbolom nejakého svätca.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Fučíková.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Slnečná a Chočská č. 1539 a 1540.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Klocoková.

VK:

 • Členovia deviatnika z Vyšného Kubína obetovali pre potreby kostola 80€.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

Po

28.1.

 

Sv. Tomáš Akvinský

kňaz a učiteľ Cirkvi

Fk

06:00

Za + členov ruže sv. Juraja

D

18:00

Za Božiu pomoc a uzdravenie Juraja

F

Br

18:30

+ Štefan Pidík

H

CSŠ

07:45

Za BP pre birmovnú dcéru Sašku

O

Ut

29.1.

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Máriu a Jozefa Jakubjak

D

18:00

Za zdravie a BP pre Klmentínu

O

Br

18:30

+ Martin F.

F

NsP

16:00

+ Ján Emília a rodičia

H

St

30.1

 

 

Fk

06:00

Za duše v očistci

D

18:00

Poďak. za dožitých 70 r. Márie

H

Br

18:30

+ Mária, Zuzana a Ondrej

F

CSŠ

07:45

Za zdravie a BP pre Karola Jurigu

O

Št

31.1

 

Sv. Ján Bosco,

kňaz

Fk

06:00

+ Marián Staš

D

18:00

+ Pavol, Zuzana a Cyprián

F

Br

 17:00

Za skoré uzdravenie Elenky Krakovskej Sališ

O

NsP

 16:00

+ Milan Hrkel

H

Pia

1.2

 

 

Fk

06:00

+ Štefan a Anna Brezina

D

18:00

+ Jozef Medvecký

O

Br

18:30

Za Božiu pomoc pre Renatu a jej rodinu

F

VK

17:00

+ Tomáš Terezia

H

So

2.2

 

Obetovanie Pána

sviatok

Fk

06:30

+ Drahuša a Františka

D

18:00

+ Miloš Novák

H

Br

VK

07:00

08:00

+ Ondrej a Rastislav

Za členov deviatnika vo Vyšnom Kubíne

F

O

Ne

3.2

 

 

Štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

Za BP pre rod. Beretsovú

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Viktória, Jozef a Martin

F

Br

07:45

+ Mária a Anton Kulla

D

10:00

+ Augustín Žuffa

O

18:30

+ Marta a Jozef Šlapka

F

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre kňaza Miloša

F

VK

09:15

+ Eugen

H