Úvod » Oznamy » Tretia nedeľa v cezročnom období

Tretia nedeľa v cezročnom období

(4. týždeň, 22.01. – 28.01. 2018)

Farské oznamy

 • Mladých pozývame na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční dnes, v pastoračnom centre za farským úradom o 15.00 hod. Hosťom bude vdp. Anton Červeň, sdb.
 • Vo štvrtok 25.1.2018, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia spevokol sv. Jána Pavla II.
 • V posledný januárový víkend (26.1. – 28.1.2018) sa v kostole na Brezovci uskutoční Modlitbové trojdnie na, ktoré pozývajú mamičky z Modlitieb matiek. Viac info. na výveske.
 • Posledná januárová nedeľa 28.1.2018 je už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU). Zmyslom slávenia „Nedele KU“ je poďakovanie všetkým priateľom, priaznivcom, dobrodincom a podporovateľom za modlitby, obety a každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite. Prosíme veriacich, aby sa v tento deň spojili v modlitbách za jedinú katolícku univerzitu na Slovensku. Viac info. na výveske.
 • Členovia deviatnika vo Vyšnom Kubíne obetovali pre potreby kostola 80 eur. Pán Boh zaplať.
 • Ruža Márie Magdalény obetovala pre potreby kostola 100 eur.
 • Na budúcu nedeľu budú krsty o 8:45 v kostole na Brezovci.
 • Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať dennú formu katolíckej teológie, môžu podať svoje prihlášky do 28.2.2018, cez farský úrad.
 • Farská katolícka charita v spolupráci s Sp.KCH a sestrami Vincentkami pozýva dôchodcov na fašiangové posedenie do Cirkevnej školy v sobotu, 27.1.2018 o 14:00.
 • Mladí, starší, rodiny s deťmi sú pozvaní v nedeľu 28.1. o 16.00 v MsKS na spoločnú oslavu sviatku Don Bosca. 
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Pelhřimovská 1191 a 1192.
 • Upratovanie kostola na Brezovci, ktoré bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši majú na starosti mamičky z Modlitieb matiek.
 • Upratovanie kostola vo VK: Páterková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

22.1.

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP rod. Jakubjakovej

a Tomadlíkovej

D

18:00

Za BP pre Eva Vonšáková, Robo, Robko, Adam

B

Br

18:30

+ Mária

H

CSŠ

07:45

+ Zuzana a Aurélia Brodňanská

O

Ut

23.1.

 

Fk

06:00

Za BP a vďaku za 60. r. života Hanky

D

18:00

+ Ján Mäsiar st.

O

Br

18:30

+ Ľudovít Dludík

B

NsP

16:00

Za Z a BP pre Emila

H

St

24.1.

Sv.Františka Saleského,

biskupa a učiteľa Cirkvi

Fk

06:00

Za BP a vďaku za 50. r. života Zuzky

D

18:00

+ rodičov Púčekových

H

Br

18:30

Poďakovanie za 50 r. života Peter D.

B

CSŠ

07:45

Za Máriu a Emanuela s rodinou

O

Št

25.1.

 

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

 

Fk

06:00

+ Milan Macek

D

18:00

+ Zuzana a Zdenka

H

Br

17:00

Za zdravie pre Jozefa a Danielu

O

NsP

16:00

Poďakovanie za 40 r. manželstva

B

Pia

26.1.

Sv.Timoteja a Títa,

biskupov

Fk

06:00

+ Antónia, Vojtech a brat Ladislav

D

18:00

+ Dalibor Belica

B

Br

18:30

Za dcéru Barboru

O

VK

17:00

Za rodinu Heškovú

H

So

27.1.

 

 

Fk

06:30

+ Jozef Janky

D

+ Mária Kontárová, Helena Zvarová

B

18:00

+ Viktória, Jozef, Martin, František

H

Br

07:00

+ Vladimír Šofranko a Vierka Hazuchová

O

Ne

28.1.

 

 

 

 

Štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

+ Ľuboš Pšenák

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za zdravie a BP pre Ladislava Cvengroša

B

Br

07:45

+ Margita, Jozef, Františka Trnovec

D

10:00

Za Zdravie a BP pre rod. Katrenčíkovú

a Jarošovú

O

18:30

Na úmysel

PO

NsP

16:00

+ Martin F.

B

VK

09:15

Za BP pri štúdiu vnúčat

H