Úvod » Oznamy » Tretia adventná nedeľa

Tretia adventná nedeľa

(51. týždeň, 16.12.2019 – 22.12.2019)

 • Dnes o 16:00 vás pozývame na adventný koncert, ktorý sa uskutoční vo farskom kostole s názvom „S príchuťou Vianoc“. Koncert si pripravil školský zbor LAUDATO z Cirkevnej spojenej školy. Srdečne vás všetkých pozývame!
 • Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude vo farskom kostole a v kostole na Brezovci v sobotu 21.12.2019, od 10:00 – 12:00 a od 14:00 do 16:30 a v nedeľu 22.12.2019 v kostole na Brezovci od 14:00 do 17:00.
 • Taktiež budeme v sobotu 21.12.2019 spovedať vo Vyšnom Kubíne od 14:00 do 16:00.   
 • Zajtra, v pondelok 16.12.2019 do obeda chceme navštíviť chorých našej farnosti. Dnes ich ešte môžete zapísať na zoznam v sakristii. Ku tým, čo chodíme každý prvý piatok, hlásiť nemusíte.
 • Aj tento rok budú dolnokubínski skauti v našej farnosti počas Štedrého dňa roznášať Betlehemské svetlo. Záujemcovia nech sa zapíšu do nedele 22.12.2019 na papier vzadu na stolíku.
 • V stredu po sv. omši bude stretnutie lektorov v past. centre. Prosíme o účasť všetkých lektorov. Predvianočné stretnutie lektorov bude ešte v pondelok 23.12.2019 po svätej omši.
 • Vo štvrtok 19.12.2019 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorá bude tichá.
 • Na sviatok sv. Štefana, popoludní začneme s posviackou príbytkov v meste. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili v sakristii u pána kostolníka. Vo Vyšnom Kubíne bude posviacka príbytkov v nedeľu 29.12.2019.
 • Počas Vianoc na sviatok sv. Štefana (26.12) bude v našej farnosti prebiehať aj koledovanie Dobrej Noviny. Toto koledovanie detí po rodinách je spojené so zbierkou pre pomoc deťom v Afrike. Ak máte záujem, aby koledníci prišli aj k vám domov, môžete sa zapísať na pripravený zoznam, ktorý je vzadu na stolíkoch. Taktiež bude možnosť prispieť aj do pokladničiek vzadu v kostoloch.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 22.12.2019, po sv. omši o 08:45 hod. v kostole na Brezovci.
 • Ruža M. Magdalény venuje na potreby kostola 150 eur.
 • Upratovanie farského kostola pred Vianočnými sviatkami bude v sobotu, 21.12.2019 po večernej svätej omši o upratovanie prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1161,1162 a v pondelok, 23.12.2019 po rannej svätej omši  o pomoc prosíme dôchodcov z Bysterca a starého mesta.
 • Upratovanie kostola na Brezovci v sobotu o 16:30 ulica Ľ. Štúra 2047,2295 a v pondelok ráno o 8:00 o pomoc poprosíme dôchodcov z Baniska, Medzihradného a Brezovca.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: mládež.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

Po

16.12.

 

 

 

Fk

06:00

+Františeka Mária Kucharčík               D

18:00

Za pútnikov, ktorí boli v auguste v Medjugorji

F

Br

18:30

+ František Barťák 1 výr.

H

CSŠ

07:45

+ Ján Greš, 1. výročie

A

 

 

Ut

17.12.

 

 

Fk

06:00

+ Mária Máliková

D

18:00

Za zdravie a BP pre rod. Viktora a Oľgy

A

Br

18:30

+ Jozef a Mária Mužila

F

NsP

16:00

Za Z a BP pre rodinu

H

 

St

18.12.

 

 

Fk

 

Br

CSŠ

06:00

18:00

Za Zdravie a BP pre rod. Jokelovú

+ Z rodiny Tomáškovej a Urbanovej

D

H

18:30

07:45

Za členov ruže sv. Dominika

Za BP pre Margitu

F

A

 

 

Št

19.12.

 

 

Fk

06:00

Poďakovanie za 70 rokov života

D

18:00

+ Anna Dludíková (1. výročie)

F

Br

17:00

Za Z a BP pre Janu a Jána Kratochvíľa

A

NsP

16:00

Za BP v chorobe pre Annu

H

 

Pia

20.12.

 

 

Fk

06:00

Za živú rod. Halajovú

D

18:00

+ Rudolf, Anna, Cecília Argaláš

F

Br

18:30

+ Rastislav

A

VK

17:00

+ Valéria, Ján Suroviak

H

 

So

21.12.

 

 

 

Fk

 

 

Br

06:30

 

18:00

07:00

+ Mária Mašlonková

+ Dušan Hrnčiar

+ Mária Žáková

Za zdravie a BP pre Janu

D

A

H

F

 

 

 

 

Ne

22.12.

 

 

 

Štvrtá adventná nedeľa

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

+ Elena Svobodová

A

11:00

14:45

Za veriacich

+ Ján Hrbka

M

F

Br

 

 

NsP

07:45

+ Dominika Valečíková

D

10:00

Za požehnanie rodiny a priateľov

O

18:30

16:00

Na úmysel

Na úmysel Margity Chovanovej

F

F

VK

09:15

Poďakovanie za 50 rokov života

H