Úvod » Oznamy » Tretia adventná nedeľa

Tretia adventná nedeľa

(51. týždeň, 18.12. – 24.12. 2017)

Farské oznamy

 • Spoločná svätá spoveď pred Vianocami bude vo farskom kostole a v kostole na Brezovci v piatok 22.12.2017, od 9:30 hod. – 12:00 hod. a od 14:00 – 17:00  hod.a v sobotu 23.12.2017 od 9:30 – 12:00 hod.
 • Taktiež budeme v piatok 22.12.2017 spovedať vo Vyšnom Kubíne od 14:00 do 17:00 hod.
 • Zajtra, v pondelok 18.12.2016 do obeda chceme navštíviť chorých našej farnosti.
 • Pozývame Vás na duchovnú obnovu pre rodičov a priateľov školy, ktorá sa uskutoční 20. 12. 2017 (v stredu) o 16.00 v kaplnke Cirkevnej spojenej školy. Duchovnú obnovu na tému „Vianoce pre rodinu – sviatky alebo záťaž“ bude viesť duchovný otec Mgr. Ján Bystriansky. Počas duchovnej obnovy bude možnosť vyspovedať sa.
 • V stredu po sv. omši bude stretnutie lektorov. Prosíme o účasť všetkých lektorov.
 • Vo štvrtok 21.12.2017 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o ktorej prípravu poprosíme Modlitby matiek.
 • Mladých aj vysokoškolákov, ktorí prídu domov pozývame na predvianočnú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v piatok počas sv. omše. Kazateľom bude vdp. Jozef Luscoň, SDB.
 • V nedeľu je štvrtá adventná nedeľa a zároveň Štedrý deň. Sv. omše dopoludnia budú tak ako vždy v nedeľu. Popoludní začíname sláviť sviatky Narodenia Pána a sv. omše budú takto:

Br: 16:00 hod. vigília za účasti detí a o 24:00 hod.

Fk: o 22:00 hod. a 24:00 hod. – popoludní o 14:45 hod. svätá omša nebude !!!

VK: o 24:00 hod.

V nemocnici sv. omša nebude

 • Na sviatok sv. Štefana, popoludní začneme s posviackou príbytkov v meste. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili v sakristii u pána kostolníka. Vo Vyšnom Kubíne bude posviacka príbytkov na Nový rok (v pondelok 1.1.2018).
 • Počas Vianoc na sviatok sv. Štefana (26.12) bude v našej farnosti prebiehať aj koledovanie Dobrej Noviny. Toto koledovanie detí po rodinách je spojené so zbierkou pre pomoc deťom v Afrike. Ak máte záujem, aby koledníci prišli aj k vám domov, môžete sa zapísať na pripravený zoznam, ktorý bude vzadu na stolíkoch..
 • Členovia ruže sv. Juraja venovali pre potreby kostola 140 €.
 • Vianočné upratovanie farského kostola bude v sobotu od 12.00 hod. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Nad Brehmi a M. R. Štefánika
 • Upratovanie kostola na Brezovci pred vianočnými sviatkami bude v štvrtok 21.12.2016 od 8:00 hod. O pomoc prosíme dôchodcov z Baniska, Brezovca a Medzihradného. Ďalej bude upratovanie 23.12. (sobota) od 12:0027.12. (streda)  po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1945 a 1946
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Mešková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák, JB - výpomocný duchovný Ján Bystriansky). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

18.12.

 

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Miroslava (60r.)              D

18:00

+ Katarína Kočibalová

B

Br

18:30

Za Z a BP pre Anny

H

CSŠ

07:45

Za zdravie, BP a dary DS pre Luciu s rod.

O

Ut

19.12.

 

 

Fk

06:00

+ Ján a Anna Šurina

D

18:00

Za uzdravenie starej mamy

O

Br

18:30

 + otec a syn Ján Drigel

H

NsP

16:00

+ Mária Bajdichová

B

St

20.12.

 

 

Fk

 

Br

CSŠ

06:00

18:00

+ Albína, Mária a Karol Haučík

+ František a Mária Kucharčík

D

H

18:30

07:45

+ Emília a Katarína

Za zdravie pre Ondreja

B

O

Št

21.12.

 

 

Fk

06:00

+ Jaroslav Paleš a Ján Petrek

D

18:00

Za Z a BP pre rod Záhradníkovú

H

Br

17:00

+ Anna Berecová

O

NsP

16:00

Za zdravie pre rod. Plavákovú a Darinu

B

Pia

22.12.

 

 

Fk

06:00

+ Dominika Valečíková

+ František

D

H

18:00

Za zdravie pre Ondreja a jeho rodinu

B

Br

18:30

+ Matilda Grolmusová

O

VK

17:00

Za rodinu

JB

So

23.12.

 

 

 

Fk        

 

 

Br

06:30

 

18:00

07:00

+Ján, Katarína, Ondrej Laskovský

+ Vladimír Slušnák

+ Jozef Kriváň

+ rodičia Michal a Anna Važanovci

D

H

B

O

  Ne

24.12.

 

 

 

 

Štvrtá adventná nedeľa

Štedrý deň

Fk

06:30

+ František

H

09:00

Za veriacich

D

11:00

+ Oľga Sidorová

O

22:00

24:00

Na úmysel

Na úmysel

B

H

Br

07:45

Za BP pre Juraja

B

10:00

Na úmysel

JB

16:00

 

24:00

Za živú vieru pre deti našej farnosti

Za zdravie a BP pre brata Ferka (40r.)

O

D

VK

09:15

24:00

Na úmysel

Na úmysel

PO

JB