Úvod » Oznamy » Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

(1. týždeň, 01.01. – 07.01. 2018)

Farské oznamy

 • V pondelok je slávnosť Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v nedeľu. V nemocnici svätá omša nebude.
 • Vo štvrtok 04.01.2017, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o prípravu prosíme žalmistov.
 • V sobotu je prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch kráľov, sv. omše budú tak ako v nedeľu. Pri všetkých sv. omšiach bude požehnanie trojkráľovej vody, ktorú si potom môžete zobrať a požehnať ňou svoje príbytky.
 • Tento týždeň sv. omše v nemocnici budú v sobotu a v nedeľu o 16:00 hod.
 • V sobotu 06.01.2017 o 16:00 v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej sa uskutoční Novoročný koncert, ktorý organizuje mesto DK. Na koncerte vystúpi spevácky zbor Tirnavia. Na koncert srdečne pozývame.
 • Keďže v sobotu je prikázaný sviatok, fatimská sobota teraz nebude. Najbližšia fatimská sobota bude 3. februára 2018.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí prijali koledníkov Dobrej noviny. Koledníci vykoledovali 2302,20,- eur.
 • Na nástenke (aj na internetovej stránke) nájdete nové rozplánovanie predmanželskej a predkrstnej prípravy na rok 2018.
 • Upratovanie farského kostola bude v piatok po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Športovcov 1176 a 1177.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v piatok po večernej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1527, 1529 a 1530.
 • Upratovanie Vk: rod. Martinková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák,JB - výpomocný duchovný Ján Bystriansky). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

1.1.

 

 

 

 

Panny Márie

Bohorodičky

Fk

06:30

09:00

11:00

 + Peter a Anna Pakárik

Za zdravie pre Margitu

Za veriacich

H

O

D

14:45

+ Ján Porvich

O

Br

 

 

VK

07:45

10:00

18:30

09:15

+ Mária, Jozef a Mária

+ Jozef Balko

Na úmysel

Za Božie požehnanie pre otca

D

B

JB

H

Ut

2.1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Štefana

+ Jozef Novák

D

H

18:00

+ Stanislav Janček

O

Br

18:30

Poďakovanie za 70 r. Anny Kutlíkovej

B

St

3.1.

 

Fk

 

Br

06:00

+ Milan Dragan

D

18:00

+ Elena Medvecká

O

18:30

+ Jozef Bucha

B

Št

4.1.

 

 

Fk

06:00

+ Štefan Jurčík

+ Helena Žilincová

D

B

18:00

+ Juraj, Antónia a Karol Sojka

H

Br

17:00

+ rodičia Michal a Anna Važanovci

O

Pia

5.1.

 

Fk

 

06:00

+ Žofia Borončová

Za zdravie a BP pre Máriu Šálkovú

D

H

18:00

+ Mária Jakubjaková

B

Br

18:30

+ Martin F.

O

So

6.1.

 

 

 

 

Zjavenie Pána

 

 

Fk

 

 

 

Br

06:30

09:00

11:00

14:45

Za zdravie a BP pre Martinu a Danku

B

+ Ján Fačko

Na úmysel

+ Júlia Kováčiková

B

JB

H

07:45

10:00

18:30

Za ružu sv. Juraja

+ Aurélia Brodňanská

Na úmysel

Na úmysel

O

O

PO

NsP

VK

16:00

09:15

Za zdravie pre Elenu

Za veriacich

H

D

Ne

7.1.

 

 

 

Krst Krista Pána

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

Za zdravie pre Jozefa a Oľgu

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Štefan Lach

B

Br

07:45

+ František Ďurota

D

10:00

+ Ján a Vilma Takáč

O

18:30

Na úmysel

PO

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre rod. Hrkľovú

B

VK

09:15

Za BP pre rod. Ľuboša Kovala

JB