Úvod » Oznamy » Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa

Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa

(1. týždeň, 31.12.2018 – 06.1. 2019)

 • Sv. omše na Silvestra budú vo farnosti takto: FK: 08:00 a 16:30 hod. Br: 09:00 a 16:30 hod. VK: 16:30 hod. Pri sv. omšiach bude poďakovanie Bohu za uplynulý rok.
 • V utorok je slávnosť Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v nedeľu. V nemocnici svätá omša nebude.
 • Vo štvrtok 03.01.2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o prípravu prosíme lektori.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v Kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po ňom nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude následne prenesená k adorácii do Fatimskej kaplnky, kde bude do 15:00 hod.
 • V nedeľu je prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch kráľov. Pri všetkých sv. omšiach bude požehnanie trojkráľovej vody, ktorú si potom môžete zobrať a požehnať ňou svoje príbytky.
 • Na budúcu  nedeľu bude už sv. omša aj v nemocnici o 16:00 hod.
 • V nedeľu 06.01.2019 o 16:00 v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej sa uskutoční Trojkráľový koncert mesta Dolný Kubín pod záštitou primátora, účinkuje spevácky zbor Technik. Na koncert srdečne pozývame.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí prijali koledníkov Dobrej noviny. Koledníci vykoledovali 3130,48,- eur.
 • Na nástenke (aj na internetovej stránke) nájdete nové rozplánovanie predmanželskej a predkrstnej prípravy na rok 2019.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Alej Slobody1881, 1882, 1884.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Medzihradská a E. Hroboňovej.
 • Upratovanie VK: rod. Marincová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Od 31.12.2018 do 06.01.2019

Po

31.12.

 

 

 

Sv. Silvestra

 

 

Fk

 

Br

 

VK

08:00

16:30

09:00

16:30

16:30

Za dobrodincov

Za dobrodincov

Za dobrodincov

Za dobrodincov

Za dobrodincov

D

F

F

O

H

Ut

1.1.

 

 

 

Panny Márie

Bohorodičky

Fk

06:30

09:00

11:00

Za Z a BP pre rod. Suchú

+ Marek Butkaj (15. výročie)

Za veriacich

H

F

D

14:45

+ František (20. výr.)

O

Br

 

 

VK

07:45

10:00

18:30

09:15

+ Jozef Balko

+ Mária, Albín a Karol Hančík

+ Rudolf Vetrík, kňaz

Poďakovanie za 70 rokov života

D

F

O

H

St

2.1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského

Fk

 

 

Br

06:00

+ Milan Dragan

D

18:00

Za BP rod. Krupášovej

H

18:30

+ Ján Porvich

O

Št

3.1.

 

 

Fk

06:00

Za BP manželov Zuzany a Jána 50 rokov sobáša

D

18:00

+ Línius Garabáš

O

Br

17:00

+ Ján Kucherka

H

Pia

4.1.

 

Fk

 

06:00

Za zdravie a BP pre rod. Jandekovú

Za Z a BP pre rod. Valentínyovú

D

H

18:00

Za BP,zdravie a dary DS pre manželku Svetlanu

O

Br

VK

18:30

17:00

+ Karol Hančík

Za Božiu pomoc v chorobe

F

F

So

5.1.

 

 

 

Fk

 

 

 

 

Br

06:30

 

 

 

18:00

Poďakovanie za 85 r. života Zdenko Kyseľ

Na úmysel Mariána, Františka a Miroslava

D

H

+ Vladimír Slušňák

O

07:00

+ Martin F.

F

Ne

6.1.

 

 

 

Zjavenie Pána

 

Fk

06:30

+ František Olbert a + Rudolf a Terézia Greško

O

09:00

+ Marta Korčeková

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Miroslav Spišák

H

Br

07:45

Za kňazov – spovedníkov

D

10:00

+ Justin a Jozefína Florek

F

18:30

+ Angela Tarabová

H

NsP

16:00

+ Ján a Anna

H

VK

09:15

+ Stanislav Žiak

O