Úvod » Oznamy » Štvrtá veľkonočná nedeľa

Štvrtá veľkonočná nedeľa

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 26.4.2021 do 2.5.2021

  • Dnes v nedeľu Dobrého pastiera je po všetkých sv. omšiach – pri východe z kostola zbierka na kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka. Za vaše milodary Pán Boh zaplať
  • Na základe uvoľnení od pondelka budú sv. omše takto: pondelok až piatok Fk 6.00, 12.00, 18.00 a Br 18.30. V sobotu Fk 6.30, 18.00 a Br 7.00. Sv. omše v nedeľu: Fk 6.30, 9.00, 11.00, 14.45, 17.00. Br 7.45, 10.00, 12.00, 16.00, 18.30. Vk v piatok 17.00 a v nedeľu 9.15. Večerné sv. omše vo Fk naďalej pôjdu online cez Facebook.
  • Ruža sv. Dominika venuje na potreby kostola 200 €. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Sviatosť oltárna bude po sv. omši vystavená vo fatimskej kaplnke do 14:30 hod.
  • Vo štvrtok po sv. omši vo Fk kostole bude adorácia do 19.45. O prípravu poprosíme ružencové bratstvo.
  •  Májové pobožnosti sa modlíme 15 min. pred každou sv. omšou.
  • Touto cestou chceme úprimne poďakovať rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa na našu Cirkevnú školu. Ak by ešte niekto chcel svoje dieťa prihlásiť, nech kontaktuje vedenie našej Cirkevnej školy.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Športovcov 1176, 1177.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulíc M. Urbana a M. Hamuljaka.
  • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Klocoková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Ján Bystriansky, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

Po

26.4

 

 

 

Fk

 

 

06:00

Za zdravie Hanky Jančekovej

D

 

 

+ Anton a Helena Pacoň

A

 

12:00

Za pokoj vo svete

U

 

18:00

Za členov ružencového bratstva

H

 

Br

18:30

Za B. pomoc pre Elišku Hablákovú

B

 

Ut

27.4

 

 

 

Fk

 

 

 

06:00

+ Anton Ťapajna

D

 

 

+ Ján Sobčák

A

 

12:00

+ Ján Chromek

U

 

18:00

Za zosnulých členov ružencového bratstva

H

 

Br

18:30

+ Jozef Medvecký

B

 

   St

28.4

 

 

 

 

Fk

 

 

06:00

Za Máriu Brenkusovú – poďak. za Z a BP

D

 

 

Za + z rod. Zanovitá

A

 

12:00

+ Mária Chromeková

U

 

18:00

Za B. pomoc a ochranu pre r. Kaščákovú

B

 

Br

18:30

+ Ján

H

 

Št

29.4

 

Sv. Kataríny Sienskej, patrónky Európy

 

Fk

 

 

06:00

Za Z a BP pre deti a vnúčatá

D

 

 

+ Marta a Pavol Gachulinec

H

 

12:00

+ Mária Zaťková

U

 

18:00

Za Z a BP ochranu pre kňazov z DK

A

 

Br

18:30

Za Z a BP pre Katarínu

B

 

Pia

30.4

 

 

 

Fk

 

 

06:00

Za + z rod. Dulovcovej

D

 

12:00

+ Anton Žmiják

U

 

18:00

+ Jozef Jandek

H

 

Br

18:30

Za + Jozef Gajdošík

A

 

VK

17:00

+ Ondrej, Zuzana, Žofia Mlynárovi

B

 

So

01.5

 

Sv. Jozefa, robotníka

 

Fk

06:30

+ Ján, Mária a Ján Tomlák

D

 

18:00

Za z a BP pre rod. Márie

A

 

 

+ Emília Štajerová

U

 

Br

07:00

+ Anton Oravec

B

 

15:00

Sobášna svätá omša

H

 

 

 

 

Ne

02.5

 

 

 

 

Piata veľkonočná nedeľa

 

 

Fk

06:30

Za z a BP zdravotníkov z DK nemocnice

A

 

09:00

Na úmysel

H

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Na úmysel

B

 

17:00

+ Irena Kozárová

U

 

Br

07:45

Za Z a BP pre rod. Vladimíra

D

 

10:00

Za Z a BP pre rod. Gabriela Smoleňa

H

 

12:00

Za dobrých sv. mariánskych kňazov

B

 

16:00

Na úmysel

 

 

 

18:30

Na úmysel

 

 

VK

09:15

Za BP pre Michala

A