Úvod » Oznamy » Štvrtá veľkonočná nedeľa

Štvrtá veľkonočná nedeľa

(20. týždeň, 13.05.2019 – 19.05. 2019)

  • Dnes v nedeľu Dobrého pastiera je po všetkých sv. omšiach – pri východe z kostola – zbierka na kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Chceme sa veľmi poďakovať všetkým rodičom, ktorí využili príležitosť a zapísali svoje dieťa do našej cirkevnej školy. Aj týmto rozhodnutím ste navonok vyjadrili svoju vieru. Prosíme aj naďalej všetkých o modlitby a pomoc pri budovaní cirkevného školstva u nás.
  • Budúcu nedeľu budú krsty po sv. omši o 7:45 v kostole na Brezovci.
  • Ruža sv. Heleny venuje na potreby kostola 130 €. Ruža sv. pátra Pia venuje na potreby kostola 100€ a účastníci púte do Ružencovej záhrady v Ludžmiery venujú na potreby kostola 50€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok 16.5.2019 bude pokračovať Diecézna škola viery vo farskom kostole. Začneme svätou omšou o 18:00 a po nej bude prednáška na tému „Sviatosť manželstva“ s diskusiou. Preto štvrtková adorácie nebude.
  • Program diecézneho stretnutia mládeže, ktoré bude v Poprade 18.5.2019, si môžete pozrieť na nástenke. Tí, ktorí by chceli ísť na stretnutie, nech prihlásia v sakristií do stredy 15.5.2019 a prihlásení, nech prídu v piatok na birmovaneckú sv. omšu, kde sa dozvedia bližšie informácie.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: Športovcov 1174 a 1175.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: M. Hattalu 2160 a M. Gaceka rodinné domy.
  • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. rod. Ferancová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

Po

13.5.

 

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej

Fk

06:00

+ Štefan a Justína Briša

D

18:00

+ Žofia a Marián Smoleň

F

Br

CSŠ

18:30

07.45

+ Ondrej Borončo

Za Božiu pomoc pre rodinu Opartyovú

H

O

Ut

14.5.

 

Sv. Mateja

apoštola

Fk

06:00

+ Ján a Mária Sojka

D

18:00

+ Ján a Mária Ďuroň

F

Br

18:30

Za rodičov Pavla, Máriu a Margitu

O

NsP

16:00

+ Ondrej a Mária

H

St

15.5.

 

 

Fk

 

Br

06:00

Za BP pre Zuzaninu rodinu

D

18:00

+ Rastislav Bjel

H

18:30

+ Mária Márerová

F

CSŠ

07:45

Poďakovanie za 84 rokov Juliany

O

Št

16.5.

 

Sv. Jána Nepomuckého

Kňaza a mučeníka

Fk

06:00

+ Štefan a Angela Kapičák

D

18:00

+ rodičia Peter a Bernardína

F

Br

17:00

+ Vladimír Hruška

O

NsP

16:00

+ z rodiny

H

Pia

17.5.

 

 

Fk

06:00

+ Ľudovít

D

18:00

Za zdravie a BP pre rodičov Teťákovcov

O

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Jozefov

F

VK

17:00

Poďakovanie za 50 rokov manželstva

H

So

18.5.

 

 

 

Fk

06:30

+ Elena a Alojz Pohanka

D

15:00

Sobášna svätá omša

H

18:00

+ Peter Tokarčík

H

Br

07:00

+ Štefan

O

Ne

19.5.

 

 

Piata veľkonočná

nedeľa

 

Fk

06:30

+ Jozef Lacena

H

09:00

+ Miroslav Zaťko                        

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Margita a Matej

F

Br

07:45

Za zdravie a BP pre Lukáša

D

10:00

Za dobrodincov

O

18:30

Za členov ruže sv. Bernarda

F

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Jozefa

F

VK

09:15

+ Elena a Blažej

H