Úvod » Oznamy » Štvrtá veľkonočná nedeľa

Štvrtá veľkonočná nedeľa

(17. týždeň, 23.04. – 29.04. 2018)

Farské oznamy

  • Dnes v nedeľu Dobrého pastiera je po všetkých sv. omšiach – pri východe z kostola – zbierka na kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Vo štvrtok 26.4.2018 budeme sláviť výročie založenia ružencového bratstva v Dolnom Kubíne. Pri tejto príležitosti bude vo farskom kostole o 18.00 sv. omša obetovaná za všetkých členov bratstva a po sv. omši sa bude konať adorácia, ktorú pripraví ružencové bratstvo.
  • Chceme sa veľmi poďakovať všetkým rodičom, ktorí využili príležitosť a zapísali svoje dieťa do našej cirkevnej školy. Aj týmto rozhodnutím ste navonok vyjadrili svoju vieru. Prosíme aj naďalej všetkých o modlitby a pomoc pri budovaní cirkevného školstva u nás.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: Sládkovičova, Ťatliaka a Obrancov mieru.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: Ľ. Štúra 2296 a 2297.
  • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. rod. Suroviakova.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

23.4.

 

Sv. Vojtech

biskup

Fk

06:00

Za + rodiny Halajovej

D

18:00

Za BP rod. Krupášovej

B

Br

CSŠ

18:30

07.45

+ Berta a Jozef Dančo

Na úmysel

H

O

Ut

24.4.

 

Fk

06:00

+ Anton Kapičák

D

18:00

Za zdravie a BP pre rodiny

H

Br

18:30

Poď. za 25 r. manželstva Zuzany a Miroslava

O

NsP

16:00

Za BP pre Jozefa a Štefániu

B

St

25.4.

 

Sv. Marek

evanjelista

Fk

 

Br

06:00

+ Terézia a Pavol Drígeľ

D

18:00

+ Ján Laskovský

H

18:30

+ Ján a Dušan Slosarčík

B

CSŠ

07:45

Za zdravie pre sestru a švagrinú Alžbetu

O

Št

26.4.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Martu

O

18:00

Za BP pre členov ružencového bratstva

H

Br

17:00

Za zdravie a BP pre Helenu Bjelovú

O

NsP

16:00

+ Monika Petráková

B

Pia

27.4.

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Lukáša

H

18:00

+ Mária a Anna Jakubjaková

B

Br

18:30

+ František Piňák a Jozef Gombala

O

VK

17:00

Poďakovanie za 50 rokov manželstva

H

So

28.4.

 

 

 

Fk

06:30

+ Štefan Šuriňák

Za zdravie a BP pre Máriu Bakovú s rod.

D

O

15:00

Sobášny obrad

B

18:00

Za uzdravenie a BP pre Vieru

B

Br

07:00

+ Ján Gerák

H

Ne

29.4.

 

 

 

 

Piata veľkonočná

nedeľa

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre rodinu Mlynarčíkovú

O

09:00

Na úmysel

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Ondrej Borončo

B

Br

07:45

Poďak. za 40 r. manželstva  Jozefa a Margity

D

10:00

Za zdravie a BP pre rodinu

H

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za uzdravenie Matúša

B

VK

09:15

+ Ľudovít a Antónia

O