Úvod » Oznamy » Štvrtá pôstna nedeľa

Štvrtá pôstna nedeľa

(14. týždeň, 01.04.2019 – 07.04. 2019)

  • Dnes  o 15:00 hod. v kostole na Brezovci pokračujeme v cykle Pôstnych kázni ako prípravu na Veľkú Noc. Pôstne kázne budú spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a krátkou adoráciou. Dnešná téma je: Verní v láske už navždy. Pôstnym kazateľom bude vdp. Cyril Hamrák. Všetkých Vás srdečne pozývame.
  • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:        

FARSKÝ KOSTOL:          v pondelok, v stredu a v piatok od 16:00 hod.

BREZOVEC:                      v utorok od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.

Vyšný Kubín:                 v piatok od 16:00 hod.

  • Krížové cesty Tento týždeň budú mať pobožnosť v piatok vo farskom kostole miništranti a na Brezovci  birmovanci.
  • Vo štvrtok 4. apríla 2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorá bude tichá.
  • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v Kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po ňom nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude následne prenesená k adorácii do Fatimskej kaplnky, kde bude do 15:00 hod.
  • V sobotu 6.4.2019, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod. Sviatosť krstu budeme vysluhovať 7.4.2019 vo farskom kostole pri sv. omši o 11.00 hodine.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1157 a 1159.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: Ľ. Štúra 2045 a 2046.
  • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. Ottova.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

1.4.

 

 

 

Fk

 

06:30

18:00

+ Mária Wurtová

+ Augustín a Viera Škvarka

D

F

Br

18:30

Za manžela Michala

H

CSŠ

07:45

+ Jana, Terézia, Jana a Mária Baľák

O

Ut

2.4.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Dagmar a Zuzanu

D

18:00

+ Línius Garabáš

O

Br

18:30

Za uzdravenie srdca pre Ota, Dominika a Michala

F

NsP

16:00

Za BP pre snúbencov Róberta a Dominiku

H

St

3.4.

 

Fk

 

06:00

+ Ľubica

D

18:00

+ Jozef a Mária Pňačková

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

Za Božie požehnanie pre Paľka a Tamarku

Na úmysel

O

F

Št

4.4.

 

Fk

06:00

+ Ján Laskovský

D

18:00

Za zdravie a BP pre Štefana, Barboru a Tadeáška

F

Br

17:00

+ Ondrej a Margita Čaučík a deti

O

NsP

16:00

+ Ján Mária a Marián Konewald

H

Pia

5.4.

 

Fk

06:00

Za živú rod. Halajovú

D

18:00

+ Ladislav a Katarína Vrchovina

O

Br

18:30

+ Mária Jakubjaková

F

VK

17:00

Za BP pre Vieru

H

So

6.4.

 

Fk

06:30

+ Ferdinand K.

+ Anna Durdiaková

D

O

18:00

+ Leonard

H

Br

07:00

Za zdravie a BP pre rodinu Bystričanovú

F

Ne

7.4.

 

 

 

 

 

Piata pôstna nedeľa

Fk

06:30

+ Jaroslav Miroslav a Irena

H

09:00

Poď. za 50 r. života Janky a prosba o BP

O

11:00

+ Otília a František Janotík

D

14:45

+ Jolana Mužilová

F

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

Za zdravie a BP pre Petra F. s rodinou

O

18:30

Za zdravie a BP pre Martinka

F

NsP

16:00

 Martin, Mária a syn Vendelín

F

VK

09:15

Katarín a Ján Morinec

H