Úvod » Oznamy » Štvrtá pôstna nedeľa

Štvrtá pôstna nedeľa

(11. týždeň, 12.03. – 18.03. 2018)

Farské oznamy

 • Dnes (v nedeľu)  o 15:00 hod. v kostole na Brezovci pokračujeme v cykle Pôstnych kázni ako prípravu na Veľkú Noc. Pôstnej kázni predchádza Korunka k Božiemu Milosrdenstvu. Pôstnym kazateľom je vsdp. Juraj Spuchľák riaditeľ rádia Lumen. Všetkých Vás srdečne pozývame.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka pri východe z kostola pre prenasledovaných kresťanov a utečencov, ktorú vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska.
 • Vo štvrtok 15.3.2018, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej prípravu poprosíme sestry Vincentky a pracovníkov charity.
 • Krížové cesty Tento týždeň bude mať pobožnosť v piatok vo farskom kostole terciári a na Brezovci – ružencové bratstvo
 • Na budúcu nedeľu budeme mať celodennú poklonu . Sviatosť Oltárna bude vyložená vo farskom kostole po sv. omši od 12,00 do 18.00, kedy bude krátka pobožnosť s požehnaním.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 18.03.2018, po sv. omši o 08:45 hod. v kostole na Brezovci.
 • Dňa  23. marca 2018 (piatok) Cirkevná spojená škola v Dolnom  Kubíne srdečne pozýva rodičov a budúcich prvákov z materských škôl v našom meste na Deň otvorených dverí pre MŠ. Žiaci a učitelia si pre Vás chystajú bohatý program.
 • Ruža sv. Heleny venovala na potreby kostola 100 eur a ruža sv. Bernarda 60 €. Pán Boh zaplať!
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Matuškovej a Jánoškovej.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: Mierová 1971 a D. Hrdinov 2038.
 • Upratovanie kostola vo VK: rod. Kubasová.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

12.3.

 

Fk

06:00

+ Eduard Tretina ml.

D

18:00

+ Mária Pajtášová

B

Br

18:30

Za BP pre Martu a Petra Palugu

H

CSŠ

07:45

Za dary DS pre maturantov a deviatakov

O

Ut

13.3

 

 

Fk

06:00

+ Štefan, Mária a Vierka Babčák

D

18:00

+ Ján Mäsiar

O

Br

18:30

+ Terézia a Ján Košarišťan

H

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre rod. Žúborovú

B

St

14.3.

 

Fk

 

Br

06:00

+ Florián, Mária a Alojz

D

18:00

+ Adela Hubčíková

H

18:30

Za maturantov

B

CSŠ

07:45

Za pokoj medzi rodinami

O

Št

15.3.

 

 

Fk

06:00

+ Jozef a Terézia Karetka

D

18:00

+ Cyprián a Mária Kereškény

H

Br

17:00

Za uzdravenie pre Tomáša Kohányiho

O

NsP

16:00

+ Žofia Zvolenčáková

B

Pia

16.3.

 

 

 

Fk

06:00

+ Ladislav Bečka

D

18:00

+ Jozefína Martoniová

B

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Máriu

O

VK

17:00

+ Ján Suroviak

H

So

17.3.

 

Fk

06:30

+ Eduard, Milica a Roman

D

 

Za zdravie a BP pre Jaroslava Kaducha

H

18:00

+ Karol, Margita a Štefan Turac

O

Br

07:00

+ Anna Apolónia Hanková

B

Ne

18.3.

 

 

 

Piata

 pôstna nedeľa

 

Fk

06:30

+ Vladimír Mrkvica

B

09:00

Za Z a BP pre Antona

H

11:00

 + Martin Spišiak

D

14:45

Za rodinu Flajsovcov

O

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

+ Eduard Gašaj

H

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za silu a trpezlivosť pre Dalibora Kapitána

O

VK

09:15

+ Albín Paluga

B