Úvod » Oznamy » Štvrtá nedeľa v období cez rok

Štvrtá nedeľa v období cez rok

(6. týždeň, 04.02.2019 – 10.02. 2019)

  • Vo štvrtok 7.2.2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia. O prípravu prosíme sr. Vincentky a spolupracovníkov charity.
  • V piatok 8.2.2019 je Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, z tejto príležitosti bude večerná sv. omša vo FK venovaná tejto problematike a taktiež aj štvrtková adorácia.
  • V sobotu 09.02.2019, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 10.02.2019 vo farskom kostole pri sv. omši o 11:00.
  • Dňa 11.2.2019 je 27. Svetový deň chorých, z tohto dôvodu budeme v nedeľu, 10.2.2019 pri sv. omši  v nemocničnej kaplnke o 16:00 hod. vysluhovať sv. pomazania chorých.
  • Mladí z našej farnosti Vás srdečne pozývajú na rockovú operu Jesus Christ Superstar, ktorá sa uskutoční 6.2.2019 o 19:00 v MsKS. Lístky na toto predstavenie si môžete zakúpiť v predajni Zrno. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Spoločenstvo rodičov pri Cirkevnej spojenej škole vás pozýva na Fašiangový ples, ktorý sa uskutoční v sobotu, 9.2.2019. Viac informácii na plagáte.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc  M. Uhru a gen. Svobodu.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1531, 1532, 1533 a 1534.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Hubčíková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

4.2.

 

 

Fk

06:00

+ Milan Dragan

D

18:00

Poďakovanie za 60 rokov života

F

Br

18:30

+ Margita Daudová a Cecília Krížová

H

CSŠ

07:45

+ Mária a Ján Kubala

O

Ut

5.2.

 

Sv. Agáty,

panny a mučenice

Fk

06:00

+ Michal a Žofia Matejka

D

18:00

+ Antónia Palovčíková

O

Br

18:30

Za Z a BP pre Renátu

H

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Martu

F

St

6.2.

 

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Fk

 

06:00

Za zdravie a BP pre Veroniku Sucháňovú

D

18:00

+ Ján Laskovský

H

Br

 

CSŠ

18:30

 

07:45

Poďakovanie Jána a Márie za 40 rokov manželstva

+ Milan a Dušan

F

 

O

Št

7.2.

 

Fk

06:00

Za kňazov našej farnosti

D

18:00

+ Ján Gážik

H

Br

17:00

+ Zdenka Suľová

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Veroniku

F

Pia

8.2.

 

Sv. Bakhity

panny

 

Fk

06:00

+ Anton a Mária Kuzár

D

18:00

Poď. za 50 r. manželstva Šimona a Anny

O

Br

18:30

Za Annu a Máriu pre pomoc v ťažkých chvíľach

F

VK

17:00

+ Milan a Silvia

H

So

9.2.

 

 

Fk

06:30

Za živých z ruže Márie Magdalény

Za uzdravenie pre Ladislava Halušku

D

O

18:00

Poďakovanie za 60. rokov života pre Alenu, Vieru, Veroniku a Máriu

F

Br

07:00

+ Milan Hromják

H

Ne

10.2.

 

 

 

Piata nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Michal

F

09:00

+ Terézia a Michal Halaj

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za Božiu pomoc pre Tomáša

O

Br

07:45

+ Bartolomej Ilčišin

D

10:00

Na úmysel

H

18:30

Za zdravie a BP pre rod. Mikolášikovú

O

NsP

16:00

+ Milan

O

VK

09:15

+ Peter, Matúš a Angela

F