Úvod » Oznamy » Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

(06. týždeň, 03.02.2020 – 09.02.2020)

 

  • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:                                                                                                                                     FARSKÝ KOSTOL:      v pondelok, stredu a v piatok od 16:00 hod.

                       BREZOVEC:                v utorok od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.

                       Vyšný Kubín:              v piatok od 16:00 hod.

  • Vo štvrtok 06.02.2020, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia. O prípravu prosíme terciárov.
  • V pondelok je spomienka na sv. Blažeja. Na konci sv. omše bude spoločné požehnanie hrdiel.
  • Pozývame vás na ples Cirkevnej školy, ktorý sa uskutoční 8.2.2020 o 19:00 v MsKs. Zostáva už len pár voľných lístkov. Cena lístka je 20 eur. Lístky je možné zakúpiť u pani Evy Diškancovej v kancelárii administratívy na prízemí v CSŠ.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc  Športovcov a Hurbanova 1180 a 1183.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Medzihradská a E. Hroboňovej
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Slušňáková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

3.2.

 

Sv Blažeja

biskupa

Fk

06:00

+ František a Dobroslava

+ Eva a Štefánia Záhradníkovci

D

A

18:00

+ Vladimír Hvolka

F

Br

18:30

+ Anna Priesolová

H

 

Ut

4.2.

 

 

Fk

06:00

Za Z a BP pre rod. Mriškovú

D

18:00

+ Janka a Vendelín Bolek

H

Br

18:30

Za Z a BP pre Mareka

A

NsP

16:00

+ Milan Dragan

F

 

 

St

5.2.

 

Sv. Agáty,

panny a mučenice

Fk

 

06:00

+ Vladimír

H

18:00

Za Z a BP pre Ondreja Kyčinu

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Antónia Palovčíková

Za vyslobodenie od závislostí pre Lukáša

F

A

 

 

Št

6.2.

 

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Fk

06:00

Za živú rod. Halajovú

D

18:00

+ Anna Mäsiarová

H

Br

17:00

+Za z a BP pre Adama Fašánka

A

NsP

16:00

Za dary DS a oslobodenie Evy s rodinou

F

 

 

Pia

7.2.

 

 

Fk

06:00

+ z rod. Barabášovej a Feketovej

Na úmysel

D

H

18:00

+ Ján Dávid (1. výročie)

F

Br

18:30

+ Jiři Novák

A

VK

17:00

Na úmysel

O

 

So

8.2.

 

Sv. Bakhity

panny

 

Fk

06:30

+ Bartolomej Ilčišin

Za rod. Hutirovú a Holú

D

A

18:00

+ Naďa Povalová (výročná)

F

Br

07:00

+ Jozef a Mária Hučala

H

 

 

 

 

Ne

9.2.

 

 

 

 

Piata nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre Brigitu

F

09:00

Na úmysel

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za požehnanie rod. a zdravie dcéry Lenky

A

Br

07:45

Za Oľgu a Antona (40 r. manž.)

D

10:00

Poďak. za príhovor sv. Júdu Tadeáša

H

18:30

Na úmysel

A

NsP

16:00

+ Žofia a Milan

A

VK

09:15

Za BP v chorobe pre Jozefa

F